Загальна інформація
Реєстрація

Евристичні методи досліджень — перспективна форма організації науково-дослідницької форми роботи студентів у ВНЗ.

У вересні 2015 р. викладач МБК КНУБА Ю.М. Дем ‘яненко був направлений від МБК КНУБА на курси підвищення кваліфікації до Миколаївського обласного інституту післядипломної і педагогічної освіти. Курси проходили з 21.09.2015 р. по 9.10.2015 р. у гр. 125. Результатом проходження курсів отримання сертифікату МОІ ППО (8.10.2015 р.).

Під час проходження курсів Ю.М. Дем ‘яненко:

  • Виступив на конференції вчителів «Використання евристики в ігровій формі через використання мультимедійних технологій у гуртковій роботі — як  формі науково-дослідницької роботи студентів у ВНЗ» (6.10.2015 р.);
  • Написав і захистив перед вченою радою МОІ ППО «Науково-дослідницька діяльність студентів на уроках англійської мови у ВНЗ» (8.10.2015 р.).

Під час і після проходження курсів робота за такою тематикою була продовжена результатом чого стали:

  • Виступ на методичній нараді у МБК КНУБА із доповіддю: «Евристичні методи дослідження як форма науково-дослідницької роботи студентів у ВНЗ» (листопад 2015 р.);
  • Створення і друк методичної розробки: «Науково-дослідницька діяльність студентів на уроках іноземної мови» // Ю.М. Дем’яненко. — Методичний посібник. — Миколаїв: Видавництво МБК КНУБА. — 2016. — 60 с. (обсяг 3,35 ум. друк. арк.);
  • Створення тематичної презентації: «Архітектура Великобританії» (частина 1-ша: від найдавніших часів до середньовіччя)» (створена 21.06.2016 р.: обсяг 22 слайди). Розрахована на викладачів і студентів спеціальності 5.06010201 «Архітектурне проектування і внутрішній інтер’єр«
  • Створення тематичної презентації: «Евристичні методи як один із перспективних напрямків активізації діяльності студентів ВНЗ через використання мультимедійних технологій у ігровій формі позаурочно» (створена 7.10.2015 р.: обсяг 51 слайд). Розрахована на викладачів іноземних мов І-ІV рівнів акредитації і широке коло спеціалістів, які ведуть евристичні дослідження.
  • Створення тематичної презентації: «Архітектурні ордери» (створена 10.10.2015 р.: обсяг 9 слайдів). Розрахована на викладачів і студентів спеціальності 5.06010201 «Архітектурне проектування і внутрішній інтер’єр«.

Презентації розміщені для ознайомлення на сайті коледжу.

Цей пост має 0 Коментарів

Залишити коментар