Загальна інформація
Реєстрація

Накази на зарахування.

Наказ про зарахування на навчання за державним (регіональним) замовленням

Наказ про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Наказ про переведення на вакантні місця державного замовлення