Загальна інформація
Реєстрація

Механізація та інформаційні технології.

Денне відділення «Механізація та інформаційні технології»

Є професії вічні, як хліб на столі, як рідний дім. Серед них професія будівельника на першому місці.

І поруч з будівельником, як тільки з’явились перші машини, був механік. Він створив сучасну будівельну техніку і значно полегшив працю будівельника.

Відділення було створено на початку 1970-х років для більш ефективної організації підготовки техніків-механіків з експлуатації та ремонту автотранспортних засобів, будівельної техніки та обладнання з виробництва будівельних матеріалів і конструкцій.

В різні роки відділення очолювали Морозов Володимир Пантелеєвич, Кугій Олексій Олексійович, Дубельт Михайло Іванович, Дмитрієва Олена Олексіївна, Слободчиков Віталій Валерійович, а в цей час – Рєпін Владислав Юрійович.

За роки існування відділення була створена сучасна навчально-виробнича база, відповідне методичне забезпечення фахових дисциплін, колектив висококваліфікованих педагогічних викладачів.

Наступний етап в розвитку відділення відбувся 27 грудня 1990 року на підставі спільного наказу Мінвузу і Мінбуду УРСР № 247/324 «Про перетворення Миколаївського будівельного технікуму в Миколаївський будівельний коледж», коли на відділенні відповідно до концепції колишнього Державного комітету СРСР з народної освіти була апробована перша модель коледжу – підготовка молодших інженерів, а потім бакалаврів інженерної механіки.

Відділення в дзеркалі деяких історичних фактів:

11 лютого 1994р. – рішення ДАК України про видачу коледжу ліцензії на право освітньої діяльності на рівні кваліфікаційних вимог до бакалаврів інженерної механіки;

1 вересня 1994р. – початок скороченої підготовки перших випускників коледжу – «молодших інженерів-механіків» у Придніп­ровській державній академії будів­ництва та архітектури за програмою «спеціаліст» зі спеціальності 7.090214 «Підйомно-транс­портні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»;

30 червня 1998р. – перший випуск 32 бакалаврів інженерної механіки;

23 травня 2006р. – наказ Міністерства освіти і науки України № 391 про надання Миколаївському будівельному коледжу статусу відокремленого структурного підрозділу Київського національного університету будівництва і архітектури;

4 червня 2009р. – рішення ДАК України про чергову акредитацію коледжу за ІІ (другим) рівнем акредитації за напрямом 6.050503 «Машинобудування».

29 листопада 2012р. – рішення ДАК України про ліцензування нової спеціальності 5.05050213 «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт» за напрямом «Інженерна механіка» в галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» (нині це спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»,  спеціалізація «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»).

За час свого існування технікум (коледж) підготував для будівельної галузі колишнього СРСР і незалежної України понад 3 тисячі техніків-механіків з експлуатації та ремонту автотранспортних засобів, будівельної техніки і обладнання з виробництва будівельних мате­ріалів, 70 молодших інженерів-механіків і 486 бакалаврів інженерної механіки (машинобудування).

Спеціальності відділення «Механізація та інформаційні технології»

Назва спеціальності та шифрНеобхідна для вступу освітаФорма навчанняТермін навчання
1121 «Інженерія програмного забезпечення», спеціалізація «Розробка програмного забезпечення»Базова середня (9 класів)денна3р. 10міс.
Повна середня (11 класів)денна2р. 10міс.
2133 «Галузеве машинобудування», спеціалізація «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»Базова середня (9 класів)денна3р. 10міс.
Повна середня (11 класів)денна2р. 10міс.
Середня спеціальна (кваліфікований робітник за відповідним профілем)заочна1р. 10 міс.
3133 «Галузеве машинобудування», спеціалізація «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»Базова середня (9 класів)денна3р. 8міс.
Повна середня (11 класів)денна2р. 8міс.

На відділенні підготовку фахівців забезпечують 32 викладачів і 1 майстер виробничого навчання, які працюють у 7 циклових комісіях коледжу.

Юний друже,

Миколаївський будівельний коледж КНУБА

це – перший в Україні будівельний коледж і перший в твоєму житті вищий навчальний заклад;

це – колектив висококваліфікованих науково-педагогічних і педагогічних працівників;

це – сучасні лекційні аудиторії, лабораторії, комп’ютерні класи, майстерні, спортивні зали і гуртожиток;

це – вперше впроваджена і краща в Україні рейтингова система відбору студентів до груп підготовки бакалаврів;

це – плідна співпраця з флагманом будівельної освіти і науки України та брендом „КИСИ” у 80 країнах світу – Київським національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА);

це – дружна сім’я студентів, об’єднаних в наукових гуртках, спортивних секціях і клубах за інтересами;

це – два-чотири роки захоплюючої подорожі в країну фундаментальних знань, сучасних машинобудівних, проектувальних та інформаційних технологій.

Якщо ти хочеш отримати завжди потрібну професію, обов’язкове державне  працевлаштування і стабільне становище в суспільстві, то твій свідомий вибір – спеціальності відділення «Машинобудування та інформаційні технології», за якими навчаються майбутні молодші спеціалісти у Миколаївському будівельному коледжі КНУБА.

Ми будемо раді бачити тебе своїм студентом!

З повагою, зав. денним відділенням «Машинобудування та інформаційні технології»

Владислав Рєпін