Загальна інформація
Реєстрація

Історія коледжу.

ДК 37.091:624(477.73) “1944/2012”Дем’яненко Ю. М., викладач-методист, Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури. 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛАЇВСЬКОГО БУДІВЕЛЬНОГО ТЕХНІКУМУ (КОЛЕДЖУ).

30 травня 2012 року виповнилось 68 років із часу відкриття у м. Миколаїв одного із провідних середніх спеціальних учбових закладів – Миколаївського будівельного технікуму. Сам учбовий заклад розташований у стінах старих флотських казарм, побудованих у 1832–1838 рр. за проектом англійського архітектора Чарльза Акройда з метою створення у Миколаєві штурманського училища. Після поразки Росії у Кримській війні 1853–1856 рр. училище було перетворене у гімназію, яка проіснувала з 1862 по1920 рр. та у свою чергу була реорганізована у народний університет, потім інститут, який проіснував до початку Великої вітчизняної війни.

Після звільнення Миколаєва від німецько-фашистських військ 28 березня 1944 р. гостро постало питання відбудови зруйнованого у роки війни, як у самому місті, так і за його межами. Для цього були потрібні кваліфіковані робітничі та інженерні кадри. Було прийнято рішення про організацію будівельного технікуму і відновлення будівлі по вулиці 1-ша Слобідська.

30 травня 1944 р. Народний комісаріат будівництва, на основі розпорядження Ради Народних Комісарів СРСР за № 11506-р від 27.05.1944 р., видав наказ № 299, яким наказав відкрити у м. Миколаїв будівельний технікум і встановити контингент прийому учнів на 1-й курс у розмірі 250 осіб. Технікум був підпорядкований Головному управлінню навчальних закладів Народного комісаріату будівництва СРСР. Весною 1944 року у час його створення технікум був розта­шований на вулиці Рози Люксембург, 58, у невеличкому двоповерховому будинку. Набір абітурієнтів був здійснений у три навчальні групи студентів на підготовчі курси. Учні в першій половині дня навчалися, а в другій – працювали; ремонтуючи приміщення технікуму. Навчальний рік почали з жовтня 1944 р. у складі семи груп на базі 7-8 класів, двох груп на базі 9 класів і однієї на базі середньої освіти. Умови життя студентів та і викладачів були дуже важкими. Взимку 1944-1945 навчального року не вистачало вугілля, більшість кімнат були холодні. Не було паперу, писали на старих газетах, в книжках між рядками, не вистачало меблів, а класною дошкою був кусок лінолеуму, якого зняли з підлоги і прибили до стіни. Вже у 1945 р. технікум мав меблі, були організовані фізико-хімічний, геодезичний, історичний кабінети, кімната для креслення, електротехнічна лабораторія. З 1 червня 1946 року технікум підпорядковано Міністерству будівництва військових і військово-морських підприємств СРСР (наказ №8 від 16 травня 1946 року). Весною 1947 р: технікум переселився у відбудований військовополоненими навчальний корпус (вул.1-ша Слобідська, 2), в якому знаходиться і сьогодні. Активну участь у відбудовчих роботах брали викладачі і студенти, що проходили тут виробничу практику. На першому та другому поверхах були обладнані навчальні кабінети, лабораторії, а на третьому – гуртожиток для учнів, який проіснував до 1952 р., поки поруч було збудовано трьохповерховий гуртожиток. З 1953 по 1957 рік технікум знаходився у підпорядкуванні Міністерства будівництва СРСР (наказ №18 від 14 січня 1953 року). З грудня 1957 року по 1963 рік технікум підпорядковано Раді народного господарства Херсонського адміністративно-економічного району.

У січні 1977 р. гуртожиток було переведено у нове приміщення дев’ятиповерхового будинку, а старе приміщення гуртожитку переобладнано під бібліотеку та заочне відділення. На початку 1960-х рр. силами студентів були збудовані теслярна та слюсарна майстерні. У 1973 р. побудований виробничий 4-х поверховий корпус з майстернями і лабораторіями, оснащеними новим обладнанням та верстатами. У 1963-1967 роках технікум знаходився в підпорядкуванні Міністерства будівництва УРСР, у 1967-1977 роках – Міністерства промислового будівництва УРСР, у 1977-1986 роках – Міністерства промислового будівництва СРСР.

У 1986 році технікум передано у ведення Міністерства будівництва УРСР, яке постановою Кабінету Міністрів УРСР від 01.07.91 року реорганізовано в Українську державну будівельну корпорацію.

На місці старих майстерень силами студентів побудовано двоповерховий виробничо-навчальний корпус, на першому поверсі якого розташований машинний парк та гараж, а на другому – зал на 100 робітничих місць з курсового і дипломного проектування. У 1993 р. введений в дію спортивний комплекс. Коледж має добрі житлово-побутові та культурні умови: їдальню, буфети, актовий зал, музей, гуртожиток на 360 осіб.

Миколаївський будівельний технікум реорганізовано в коледж на підставі спільного наказу Міністерства вищої освіти і Міністерства будівництва УРСР №247/324 від 27 грудня 1990 року «Про перетворення Миколаївського будівельного технікуму в Миколаївський будівельний коледж».

Реорганізації технікуму в коледж передувала спільна робота з Одеським та Дніпропетровським інженерно-будівельними інститутами (на цей час Одеська та Придніпровська державні академії будівництва і архітектури) по виконанню наказу Державного комітету СРСР з народної освіти №879 від 30.11.1989 року «Про організацію в порядку експерименту середніх спеціальних навчальних закладів підвищеного типу».

У 1950-х – 1970-х рр. технікум здійснював підготовку на денному відділенні не тільки за спеціальністю «Технік-будівельник», але й «Геодезист» та «Технік-гідролог». Прийом у технікум здійснювалось не лише у Миколаєві, довгий час існували філії технікуму у Одесі та Херсоні. У кінці 1980-х рр. став практикуватись розподіл студентів за ступенями по результатам навчання після закінчення першого курсу. На І ступені студенти навчаються за навчальним планом технікуму і отримують кваліфікацію «Технік-будівельник», «Технік-механік». На II ступені студенти навчались за експериментальним планом і отримували кваліфікацію «Молодший інженер-будівельник», «Молодший інженер-механік». Випускники II ступеня навчання мали право переводу за рекомендацією державної кваліфікаційної комісії на третій курс будівельного інституту. Довгий час технікум здійснював прийом на денне, заочне і вечірнє відділення. Останнє було розформовано після відповідного наказу Міністерства будівництва УРСР.

27 грудня 1990 р. Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та Міністерство будівництва УРСР видали спільний наказ за № 2417/324 про перетворення Миколаївського будівельного технікуму і будівельний коледж «з метою забезпечення підвищеного рівня підготовки кваліфікованих спеціалістів середньої ланки будівельного профілю у системі безперервної освіти, більш ефективного використання науково-педагогічної і учбово-лабораторної бази учбових закладів» наказали: «на основі пропозицій Одеського інженерно-будівельного інституту, Миколаївського будівельного технікуму, ради директорів середніх спеціальних учбових закладів, а також, договорів на цільову підготовку спеціалістів із вищою освітою перетворити Миколаївський будівельний технікум у Миколаївський будівельний коледж з 1 січня 1991 р.» Досвід роботи педагогічного колективу дав можливість перейти до наступного етапу удосконалення навчального процесу. За висновками та пропозиціями експертної комісії Головного управління акредитації та атестації навчальних закладів Міністерства освіти України коледж одержав ліцензію на підготовку «Бакалаврів будівельників» та «Бакалаврів механіків», починаючи : 1994-1995 навчального року. Щорічно коледж набирає до 250 студентів на денне відділення і до 100 студентів на заочне відділення.

Реорганізації технікуму в коледж передувала спільна робота з Одеським та Дніпропетровським інженерно-будівельними інститутами (на цей час Одеська та Придніпровська державні академії будівництва і архітектури) по виконанню наказу Державного комітету СРСР з народної освіти №879 від 30.11.1989 року «Про організацію в порядку експерименту середніх спеціальних навчальних закладів підвищеного типу».

З вказаними навчальними закладами було підписано Угоди про створення навчальних комплексів, напрацьована відповідна навчально-методична документація (кваліфікаційні характеристики, навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін), що пройшла експертизу у відділах Мінвузу УРСР.

За термін з 1990 по 1996 роки тривала апробація першої моделі коледжу, яка передбачала підготовку на базі випускників СЗОШ II ступені (9 класів) з базовою загальною середньою освітою протягом 3 років і 10 місяців «молодших інженерів» (відповідно до концепції колишнього Державного комітету CРСР з народної освіти) за умови продовження їх навчання, починаючи з ІІІ курсу, в Одеській і Придніпровській державних академіях будівництва та архітектури (ОДАБА і ПДАБА), а в подальшому – і в Київському національному університеті будівництва і архітектури (КНУБА).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.06 року №391 коледж було виключено із складу Міністерства будівництва України та будівельної корпорації «Укрбуд» та включено до складу Київського національного університету будівництва і архітектури на правах відокремленого структурного підрозділу.

Навчальний заклад працює у відповідності до “Положення про Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури”, яке розроблено на підставі законів “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Положення про державний вищий навчальний заклад освіти”. “Положення” прийнято трудовим колективом Миколаївського будівельного коледжу, схвалено вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури (протокол №18 від 04.07.2006р.).

З травня 2006 р. коледж  став структурним підрозділом Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). В даний час коледж в межах підготовки бакалаврів і молодших спеціалістів діє в повній відповідності до діючих правових та нормативних документів щодо вищої освіти в Україні, має статус ІІ (другого) рівня акредитації ВНЗ згідно Статті 24 Закону України «Про вищу освіту» та відповідає структурі ступеневої вищої освіти в Україні.

Коледж проводить прийом випускників 9-11 класів на спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин і обладнання», «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» на денну та заочну форму навчання. Випускники коледжу отримують диплом рівня «молодший спеціаліст» і «бакалавр». Вони мають можливість продовжити навчання у КНУБА, Одеській державній академії будівництва і архітектури (ОДАБА), деякі з них обирають продовження навчання у Миколаївському університеті кораблебудування ім. С. О. Макарова або Миколаївському національному аграрному університеті. Матеріальне забезпечення навчального закладу складається з двох  навчальних корпусів та одного навчально-виробничого загальною площею 10937,3м2, гуртожитку на 312 місць загальною площею 4307 м2; загальна площа службових приміщень у навчальних корпусах та в навчально-виробничому корпусі складає 4229,8м2, загальна площа службових приміщень у гуртожитку складає 2537 м2. В розпорядженні викладачів та студентського колективу коледжу 2 спортивні зали, актова зала, бібліотека з читальною залою, їдальня та буфет. Навчальний процес забезпечується у 36 атестованих кабінетах та 8 лабораторіях. Контингент студентів на 01.09.2012р. складає 780 осіб, на денних відділеннях 555 осіб, на відділенні напряму «Інженерна механіка» – 127 осіб, на спеціальності 5.05050204 – 97 осіб.

Коледж не стоїть осторонь громадських справ: у 1994 р., силами ініціатора цієї справи, директора коледжу Нестерчука Валерія Андрійовича та його однодумців, меценатів, взагалі небайдужих людей, міській громаді було повернуто пам’ятник матросу Гнату Шевченко (? – 20.01.1855), герою Кримської війни, який до 1903 р. був розташований перед парадним входом у гімназію, а з жовтня 1994 р. повернувся на своє історичне місце.

Сучасний коледж складається із трьох учбових корпусів, відповідно – має добру матеріально-технічну базу,численні лекційні аудиторії, кабінети переддипломного проектування, лабораторії, два спортивних зали, де працюють гуртки волейбольний, баскетбольний, настільного тенісу, власний тир, гуртожиток. У 1990 р. було відкрито, у 1998 р. – переобладнано 1-й комп’ютерний клас, у 2001-2002 рр. відкрито 2-й, у 2006-2007 рр. – 3-й комп’ютерні класи у цикловій комісії «інформатика», у 2011 р. – відкрито комп’ютерний клас у цикловій комісії «філологічні дисципліни».

У 2001 р. у Миколаївському будівельному коледжі було відкрито нову спеціальність 5.080405 «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем» за напрямом підготовки 0804 «Компютерні науки». Серед тих, хто ініціював та безпосередньо приймав участь у відкритті даної спеціальності, була викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Чекунова Л. Ф., яка завідувала цикловою комісією «Інформатика, обчислювальна техніка та електроніка». Після реорганізації комісії у нове відділення вона очолила його і керувала ним сім років. Після другої акредитації спеціальності у 2010 р., підготовка молодших спеціалістів відбувається за новою спеціальністю 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», а відділення перейменовано за напрямом підготовки 050103 «Програмна інженерія». Викладачі спеціальних дисциплін мають практичний досвід роботи на підприємствах та в організаціях за інженер-програміст. Випускники відділення (7 випусків) продовжують навчання та працюють за фахом. Викладачі відділення стали ініціаторами створення сайту коледжу, запровадили дистанційне навчання, створили можливість розміщення учбових матеріалів у електронному форматі, інших нововведень.

На даний час у коледжі працює 10 циклових комісій: 1) гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; 2) природничо-математичних дисциплін; 3) профілюючих дисциплін напряму підготовки «Будівництво»; 4) інформатики та обчислювальної техніки і електротехніки; 5) розрахунково-конструктивних дисциплін; 6) спеціальних дисциплін напряму підготовки «Інженерна механіка»; 7) фізичного виховання і ДПЮ; 8) архітектури та інженерної графіки; 9) загально-технічних дисциплін; 10) філологічних дисциплін.

За роки свого існування учбовий заклад надав путівку у життя більше ніж 40000 випускникам, будівельникам, механікам, геодезистам , програмістам, як молодшим спеціалістам так і бакалаврам.

У технікумі, згодом – коледжі, працювали і працюють адміністратори і педагоги, які зробили значний внесок у навчання і виховання юних мешканців Миколаєва і області, республік колишнього СРСР, областей незалежної України. Це директориШубін Петро Іванович (директор з 1.06.1944 по 22.02.1955 р.), Мішутін Володимир Андрійович (директор з 22.02.1955 по 17.04.1956 р.); Вареник Іван Георгійович (директор з 17.04.1956 по 1.09.1984 р.), Нестерчук Валерій Андрійович (директор з 1.09.1984 по 14.03.2013 р.), Бондаренко Георгій Григорович (з 30.09.2013р.); заступники директора з учбової роботиТорлецький Олександр ВасильовичВатіпко Борис Олександрович, Мішутін В. А., Воєводкін Василь Павлович; Решетняк Григорій Матвійович, Дулін Георгій Петрович, Морозов Володимир Петрович , Волчо Іван Дмитрович, Аржаєв Геннадій ОлександровичАнтонова Алла АдамівнаСкарлат Валентин ФедоровичДейнека Людмила ІванівнаБондаренко Георгій ГригоровичЩербина Олексій Вікторовичзаступники директора з виробничого навчанняКорнійчук Віталій ІвановичМалицький Олександр ГригоровичМосковко Олексій Олексійовичзаступники директора з виховної роботиФещенко Наталія МиколаївнаЗаворотній Станіслав МиколайовичСмирнова Антоніна Олександрівназавідуючі денним відділенням спеціальності «будівництво»Шмурянов Н. П.Бондаренко Г. Г.,Гаркуша Алла ДмитрівнаСлуцька Валентина ОлексіївнаЗастава Наталія МаратівнаВолчо Руслана Іванівназавідуючі денним відділенням спеціальності «механіка»Дубельт Михайло ІвановичЧернов Володимир ПетровичДмитрієва Олена ОлексіївнаСлободчиков Віталій Валерійовичзавідуючі денним відділенням спеціальності «інформатика»Чекунова Людмила ФедорівнаМартиновський Іван Григоровичзавідуючий вечірнім відділеннямДулін Г. П.; завідуючі заочним відділеннямБаштова А. П.Скарлат В. Ф.Первушина Світлана МихайлівнаЩербина Олексій Вікторовичзавідуючі методичним кабінетом коледжуГриняєва Т. С., Литвиненко Ірина СтаніславівнаСавченко Наталія Миколаївна.

Золотим фондом коледжу є висококваліфікований досвідчений колектив викладачів, майстрів, лаборантів і службовців. Викладачі технікуму об’єднані в десять циклових комісій, в яких плідно працюють над пошуком нових форм і методів навчання. Значна частина викладачів бере участь в роботі міських методичних об’єднань. Переважна більшість викладачів працює над розробкою навчально-методичної та спеціальної літератури, деякі викладачі займаються науковою роботою, патентують свої науково-технічні розробки. Сім та більше років віддали роботі у коледжі наступні викладачі: Вербицький Ілля Йосипович, Клюр Ц. М., Уваров Георгій Павлович, Христо Георгій Іванович, Григор’єв Володимир Петрович, Агафонов Іван Григорович, Брежнєв Лев Михайлович, Коркешко Заїра Сергіївна, Дроздова Олександра Миколаївна, Бебік Георгій Іванович (циклова комісія «будівельні машини»); Ковбасюк Людмила Леонтіївна, Дудчик Галина Миколаївна, Малиновська Ірина Сергіївна, Геллер Клара Абрамівна, Коган Лазар Матвійович, Самсонова Неля Євгенівна, Вакатов Геннадій Кузьмич, Бережинський Костянтин Андрійович, Авербух Михайло Ісаакович, Фещенко Н. М., Московко О. О., Шиліна Ірина Петрівна, Файст Ганна Андріївна, Атанасова Віра Андріївна, Петренко Світлана Петрівна, Каральна Наталія Олексіївна, Малиновська Ольга Олександрівна (циклова комісія «фізико-математичних дисциплін»); Гельман Яків Ізраілевич, Ганчо Микола Микитович, Комогорцева Олена Прокофіївна, Милюков Павло Арсенійович, Первушин Микола Яковлевич, Бобков Євген Миколайович (майстри виробничого навчання); Басистова Олександра Павлівна, Перцева Алла Леонідівна, Сакара Валентина Миколаївна, Крижанівська Вероніка Цесарівна, Шепелєва Лідія Миколаївна, Людковська Тамара Єфимівна (циклова комісія «спецдисципліни напрямку «будівницво»); Кунакова Олександра Андріївна, Бойлук Раїса Іванівна, Бринза Галина Григорівна, Сморчкова Анна Іванівна, Соп’яненко Валентина Василівна, Пігарьова Людмила Леонідівна, Атланова Віра Георгіївна, Дубельт Тетяна Михайлівна (циклова комісія «теоретична механіка та геодезія і геологія»); Гаркуша А. Д., Усенок Лідія Василівна, Цуканов Вадим Петрович (циклова комісія «будівельні конструкції»); Дмитрієва О. О., Первушина С. М.Пернатій Елла НаумівнаФедченко Надія Іванівна, Філіна Інна Іванівна (циклова комісія «креслення і малювання»); Бондаренко Г. Г., Козодоєва Алла ВолодимирівнаСєткова Ольга Олексіївна, Литвиненко І. С., Савченко Н. М. (циклова комісія «будівельні розрахунки і архітектура»); Єлізарова Алевтина Федорівна, Зирянова Світлана Борисівна, Кошовий Борис Григорович, Пилюк Етері Івліанівна, Поздняков Анатолій Михайлович, Понєвєжа Валерій Григорович, Малицький Олександр Григорович (циклова комісія «ТОСП»); Чекунова Л. Ф., Бандура Сергій Іванович, Поживатенко Віталій Володимирович, Ісакова Олександра Володимирівна, Круковська Віра Григорівна, Цимбал Наталія Олексіївна, Маламан Алла Феліксівна, Маламан Руслан Миколайович, Жилін Володимир Миколайович, Поліщук Олександр Сергійович (циклова комісія «інформатика, обчислювальна та електротехніка»); Аржаєв Г. О., Сорокін Борис Ігнатович, Коркешко Петро Григорович, Красніков Володимир Федорович, Кугій Олексій Олексійович, Цупа Василь Іванович, Музиченко Антон Миколайович (циклова комісія «СМО»); Кравченко Л.А., Харченко Г.А., Верещагіна Віра Дмитрівна, Одаховська Євгенія Григорівна, Марченко Валентина Володимирівна, Дем’яненко Юрій Миколайович, Коновалова Тетяна Вікторівна, Розмариця Світлана Анатолівна, Завірюха Юлія Павлівна, Боднар Ольга Олександрівна, Безугла Валентина Олексіївна, Тульчевська Любов Олександрівна, Федоренко Володимир Васильович, Принько Віра Дмитрівна, Пономаренко Тетяна Борисівна, Гончарова Наталія Миколаївна, Косарєва Галина Сергіївна (циклова комісія «філологічні дисципліни»); Нестерчук В. А, Смирнова А. О., Щербина О. В., Губанов Геннадій Леонтійович, Пищурін Дмитро Васильович, Чуріков Олександр Максимович, Андрієнко Галина Сергіївна, Лаврик Ірина Миколаївна, Попова Ольга Вікторівна (циклова комісія «соціально-економічні дисципліни»); Гіренко Сталіна Кузмінічна, Слуцька Валентина Олексіївна, Ляшенко Віра Олексіївна (циклова комісія «економіка»); Ремественський Ю. Г., Франков К. П., Асєєв Василь Федорович, Якубов Євген Іванович, Якубов Сергій Євгенович, Гончар Валерій ОлександровичДробіцко Микола ВасильовичКулинич В.В.Ліньов Олег Борисович, Яценко Костянтин Дмитрович, Щербина Юрій Михайлович, Діденко Микола Григорович, Сєнік Лариса Василівна, Корнілова Лілія Валентинівна, Соломіна Галина Андріївна, Рябініна Світлана Михайлівна (циклова комісія «фізичне виховання»).

Допомагають нормальному функціонуванню коледжу: бухгалтерія на чолі із головним бухгалтером Надією Михайлівною Удовиченко, технічні працівники на чолі з заступником директора з господарської частини Дмитром Олексійовичем Лагунцем і комендантом Тамарою Олексіївною Дюміною, бібліотека на чолі із її завідуючою Тамарою Іванівною Колосович, гуртожиток на чолі із комендантом Лідією Юменівною Остролуцькою.

Довгий час у технікумі (коледжі) працювали ветерани Великої вітчизняної війни: Вареник І. Г.Кунакова О.А, Піщурін Дмиро ВасиловичДолгальов Андрій Григорович.

У коледжі постійно, або за запрошенням працюють провідні спеціалісти, доктора і кандидати наук: д. т. н. Барашеков Арнольд, к. т. н. Сорокін Б. І., к. т. н. Бондаренко Г. Г.,

Технікум, згодом – коледж, по праву пишається своїми видатними випускниками: Героями Соціалістичної праці: кавалерами орденів Трудового Червоного прапору, Трудової Слави: Серед них Герої Соціалістичної Праці: Боришевський В.І. – технік-механік, випускник 1964 р., Болдирєв О.Т. – технік-будівельник, випускник 1974 р., Сліпченко І.К. – механік-будівельник, випускник 1979 р., Єганов С.З. – технік-будівельник, випускник 1958 р., заслужений будівельник, Олександрова В.І. – технік-будівельник, випускниця 1981 р., нагороджена орденом Трудової слави III і II ступенів, Заремба М.М. – технік-будівельник, випускниця 1981 р., нагороджена двома орденами Радянського Союзу.

Значне місце в житті колективу займає спортивно-масова та оздоровча робота. Ще на початку існування коледжу, у 1947-1948 рр. збірна команда коледжу з футболу на чолі із Войцешко Юрієм становилась переможцем змагань серед команд міста Миколаєва. В коледжі працюють секції: волейбольна, баскетбольна, легкої атлетики, плавання, кульової стрільби, футболу, шахів, тенісу. У 1970-х – 1990-х рр. було підготовлено 26 майстрів спорту, 42 кандидати в майстри спорту, 148 спортсменів першого розряду. Серед випускників технікуму,які досягли значних спортивних результатів, слід назвати прізвища: Алієв Валерій (майстер спорту з важкої атлетики); Афанасьєв Євген (майстер спорту СРСР з баскетболу); Безуглов Сергій (майстер спорту СРСР з настільного тенісу); Брусник Світлана (майстер спорту СРСР з спортивної гімнастики); Гнатенко Любов (майстер спорту з академічної греблі); Дзеказ Борис (майстер спорту СРСР з водно-моторного спорту); Згурська Лідія (майстер спорту з морського багатоборства); Іванов Євген (майстер спорту СРСР з фехтування); Кришня Ольга (майстер спорту з військово-прикладного багатоборства); Лакутін Олег (майстер спорту СРСР з плавання); Лєсків Володимир (майстер спорту міжнародного класу з велоспорту); Перцев Борис (майстер спорту СРСР з морського багатоборства); Поляков Олександр (майстер спорту СРСР з академічної греблі); Пономаренко Анатолій (майстер спорту СРСР з військово-прикладного багатоборства); Савицький Сергій (майстер спорту СРСР з академічної греблі); Усачьов Олександр (майстер спорту СРСР з академічної греблі, чемпіон СРСР 1976 р., призер чемпіонатів Європи); Четвертак Галина (майстер спорту СРСР з академічної греблі); Шевченко Олександр (майстер спорту СРСР з греблі на байдарках і каное). За успіхи в роботі з фізичного виховання та високі показники на спартакіадах народів СРСР серед спеціальних середніх учбових закладів Міністерства будівництва технікум неодноразово нагороджувався дипломами, почесними грамотами, матеріальними і фінансовими подарунками. Ці досягнення стали можливими завдяки плідній праці викладачів початкової військової підготовки Ковбасюка К. І. і фізичного виховання Якубова Є.І. Підтримують славетні спортивні учбового закладу і сучасні студенти коледжу: у 2012-2013 навчальному році студентська команда з баскетболу, очолювана тренером Бондаренко Г. Г., виборола 1-ше місце серед закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Змістовно працює студентський клуб з естетичного виховання та організації відпочинку студентів. Щорічно проходять студентські науково-практичні конференції, конкурси художнього і прикладного мистецтва, екскурсії Миколаївщиною, іншими областями України, конкурс «Козацькі забави», вечори відпочинку, концерти та інші заходи.

Сьогодні в коледжі на денному та заочному відділеннях навчається близько тисячі студентів, які підтримують традиції колективу, опановують саму мирну і одну із самих творчих професій –будівельника.

Джерела та література

1. Нестерчук, В. А. Будівельний коледж. / В. А. Нестерчук. Освіта на Миколаївщині у XIX – XX століттях. Історичні нариси. – Миколаїв:  видавництво УДМТУ. – 1997 р. – 176 с. – С. 101-104.

2. Матеріали державної підсумкової атестації МБК КНУБА.

Автор виражає щиру вдячність усім викладачам коледжу,які допомогли йому у створенні історичної довідки.

© Дем’яненко Ю.М.