Загальна інформація
Реєстрація

Методичний кабінет.

Методичний кабінет

Савченко Наталія Миколаївна – методист коледжу

Структура методичного кабінету коледжу формувалася протягом всього періоду існування навчального закладу, залишаючи кращі методичні
напрацювання та змінюючись за формою організації і завданням роботи  відповідно до вимог часу. Навчальний заклад розширювався, з’явилися нові спеціальності, що викликало зростання вимог до викладацької діяльності  викладачів коледжу. Саме розуміння значною частиною викладачів
важливості        навчально-методичної         роботи        для        підготовки висококваліфікованих фахівців дає відповідні результати. Це результати акредитацій титульних спеціальностей та високий професійний рівень підготовки випускників коледжу.

Методичний кабінет є центром організаційної та навчально-методичної роботи викладачів. Тому основна мета методичного кабінету – сприяти впровадженню науково-педагогічних знань та досягнень у галузі навчання і виховання студентської молоді.

В своїй діяльності методичний кабінет керується Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і положеннями з організації навчального процесу у коледжі.

У відповідності до цих нормативних документів у коледжі працюють: педагогічна рада, методична рада, школа молодих викладачів, 10 циклових комісій.

Протягом останніх 3-х років робота методичного кабінету була спрямована на створення організаційно-методичного забезпечення дисциплін підготовки бакалаврів і молодших спеціалістів; розробку робочих навчальних програм, нормативної навчально-методичної документації коледжу, комп’ютеризацію навчального процесу та впровадження в навчальний процес кредитно-модульної системи навчання, підготовку відповідної документації, необхідної для акредитації спеціальностей та напрямів підготовки.

Методичний кабінет коледжу э центром навчальної та науково – методичної роботи викладачів коледжу. Діяльність методичного кабінету здійснюється за напрямами:

–        надання методичних консультацій викладачам;

–        спрямування і координація роботи циклових комісій;

–        розробка та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик унавчальний процес коледжу;

–        сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації викладачів;

–        вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду викладачів інших навчальних закладів освіти та його впровадження ;

– залучення викладачів коледжу до навчально – методичної, науково -дослідницької роботи. Складовою частиною удосконалення педагогічної майстерності викладачів коледжу є науково-методична робота, яка являється одним із обов’язків викладача і спрямована на удосконалення методики викладання дисциплін. Викладачі приймають участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, де виступають з доповідями, займаються науковою роботою та мають наукові публікації.