Загальна інформація
Реєстрація

Навчально-методична робота.

Щербина  Олексій  Вікторович – заступник  директора з навчальної роботи

т. (0512) 37-51-41

Навчальний відділ є одним із провідних підрозділів коледжу. Історія навчального відділу невід’ємно пов’язана з історією створення вищого навчального закладу. Діяльність навчального відділу завжди відповідала сучасним тенденціям організації навчального процесу в галузі освіти.

Протягом існування коледжу посаду керівника навчального відділу займали Торлецький О.В., Ватіпко Б.О., Мішутін В.А.,Воєводкін В.П., Решетняк Г.М., Дулін Г.П.,Дубельт М.І., Морозов В.П., Волчо І.Д.,  Антонова А.А., Аржаєв Г.О., Скарлат В.Ф., Дейнека Л.І. Сьогодні колектив навчального відділу працює під керівництвом  к.т.н. Бондаренко Г.Г.

          Педагогічний колектив коледжу здійснює навчально-методичну роботу  згідно з Конституцією України, законом України “ Про освіту”, “Про вищу освіту”, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України, наказами та розпорядженнями директора коледжу, ректора КНУБА.

          Навчально-методичний відділ створено з метою організації, координації вирішення питань за напрямами навчально-методичної роботи, проведення процедур ліцензування і акредитації окремих спеціальностей та коледжу в цілому.

           Головні цілі і завдання підрозділу:

  •     організація навчально-методичного забезпечення навчального процесу в коледжі;
  •     оперативне керування поточною методичною роботою;
  •     вивчення, узагальнення та розповсюдження передових форм методичної роботи в циклових комісіях, відділеннях коледжу;
  •     координація діяльності методичних комісій спеціальностей, підготовка засідань методичної ради коледжу;
  •     погодження навчальних планів, робочих навчальних планів спеціальностей згідно ліцензії ;
  •     надання консультацій цикловим комісіям, відділенням щодо проведення самоаналізу та формування ліцензійних і акредитаційних справ;
  •     надання консультацій з підготовки  навчальних посібників (підручників), оформлення методичних розробок ;
  •     контроль за своєчасною акредитацією фахових напрямів (спеціальностей) ;
  •     отримання ліцензій та сертифікатів в Державній акредитаційній комісії України.

Згідно Положенням про Миколаївський будівельний коледж КНУБА на всіх спеціальностях навчальний процес  ведеться у відповідності до Положення про КМСОНП (кредитно-модульну систему організації навчального процесу).

Велику роль у якісному проведенню навчально-виховного процесу відіграє сучасна навчально-лабораторна та матеріально-технічна база коледжу, що включає 3 навчально-лабораторних корпуси, навчальний полігон будівельних машин, 2 спортивних зали, 2 спортивних майданчики, актову залу, столову, буфет, гуртожиток.

Навчання студентів забезпечують понад 80 осіб висококваліфікованих педагогічних працівників, 80 відсотків із яких доктора наук, професори, кандидати наук, викладачі вищої і першої категорії, методисти.

Кращі студенти коледжу беруть участь у всеукраїнських олімпіадах.

Навчально-допоміжний персонал навчального відділу забезпечує планування, організацію, координацію, облік, контроль та керівництво навчальним процесом згідно з вимогами вищої школи.

Савченко Наталія Миколаївна – методист коледжу

Стос Оксана Іванівна – диспетчер коледжу

    т.(0512) 37-51-41

Варакута Олена Вікторівна – секретар навчальної частини

  т. (0512) 37-51-71

Тєлкова Юлія Миколаївна – секретар навчальної частини 

   т. (0512) 37-51-71