Загальна інформація
Реєстрація

Благодійні внески.

Порядок отримання та облік благодійних внесків.

Відповідно до пункту 4 статті 13 Бюджетного кодексу України бюджетні установи мають право отримувати благодійні внески, гранти, дарунки від підприємств, фізичних осіб. Ці кошти є власними надходженнями бюджетних установ, які спрямовуються на організацію основної діяльності бюджетних установ.

Порядок отримання благодійних внесків бюджетними установами відповідно до ст. 67 Закону України “Про Державний бюджет України на 2000 рік” визначив Кабінет Міністрів України Постановою від 04.08.2000 р. №1222 “Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування”.

Згідно з цією Постановою, благодійні внески можуть надаватися у грошовій формі, а також як товари, роботи, послуги за напрямами видатків, визначеними благодійником. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначає керівник установи – набувач відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю установи.

Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок “Суми за дорученням” з наступним внесенням змін до спеціального фонду кошторису відповідно до Порядку, визначеного Постановою КМУ від 09.01.2000 р. №17 “Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій”.

Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства від 10.12.99 р. №113.

Для бажаючих

СПЛАТА  БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ
Одержувач : Мик.буд.коледж Київ.нац.ун-ту буд. і. ар.
Банк:                     ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, м.Київ
Код  МФО :              820172
Код ОКПО :             01275976
Р/Р      :            31 251 375 114 416
Платник: П.І.по Б. студента
Призначення платежу: Сплата благодійних внесків на розвиток коледжу