Загальна інформація
Реєстрація

Будівництво і архітектура.

Денне відділення «Будівництво і архітектура»

Завідуюча відділенням Волчо Руслана Іванівна

т. (0512) 37-50-84

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Освітньо-кваліфікаційний рівень   –  молодший спеціаліст

Кваліфікація   –    технік – будівельник

Термін навчання на денній формі 3 роки 10 місяців на основі базової середньої освіти.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  5.06010201 «Архітектурне проектування та внутрішній інтерєр»

Освітньо-кваліфікаційний рівень   –  молодший спеціаліст

Кваліфікація   –    технік – проектувальник

Термін навчання на денній формі 3 роки 10 місяців на основі базової середньої освіти.

Всі випускники отримують працевлаштування.

Випускники мають право вступу до Київського національного університету будівництва  і архітектури, Одеської академії будівництва та архітектури за освітньо – кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Спеціальність «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» існує в Миколаївському будівельному коледжі з 1944 року. З 1994 коледж співпрацює з Київським національним університетом будівництва і архітектури. Результат цієї співпраці –  це створення комплексу “Будівельник”, в який ввійшли вказаний університет і коледж.

Завідуючими денного відділення спеціальності «Будівництво» працювали : Шмурянов Н. П. (1976 р.)Дубельт М.І., Бондаренко Г. Г. (з 1982 по 2002 рр.), Гаркуша А. Д.  (з 2002 по 2006  рр., з 2006 по 2012 завідуючою відділення бакалаврів ), завідуючі відділенням молодших спеціалістів Застава Н. М. (з 2006 по 2008 рр.), Слуцька В. О. (2008р).

З 2009р. – завідуюча денним відділенням молодших спеціалістів і бакалаврів Волчо Руслана Іванівна