Загальна інформація
Реєстрація

Спеціальності.

  • спеціальність 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»,

спеціалізація «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»;

  • спеціальність 121 – «Інженерія програмного забезпечення»,

спеціалізація «Розробка програмного забезпечення»;

  • спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»,

спеціалізація  «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр»;

  • спеціальність 133 – « Галузеве машинобудування»,

спеціалізація «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»;

спеціалізація «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»