Загальна інформація
Реєстрація

Філологічні дисципліни

Комісія філологічних дисциплін

zagalyna_

 Склад комісії:

безугла-150x150    Безугла Валентина Олексіївна

    Спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

    Викладач української мови та літератури.

 

 

 

Коновалова-150x150   Коновалова Тетяна Вікторівна
Голова циклово
ї комісії

   Спеціаліст вищої категорії.

   Викладач іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням

 

 

розмариця-150x150   Розмариця Світлана Анатоліївна

  Спеціаліст  вищої категорії, старший викладач.

  Викладач української мови, української літератури, іноземної (німецької) мови за професійним спрямуванням.

 

 

 

гончарова-150x150   Гончарова Наталія Володимирівна

   Спеціаліст ІІ категорії.

   Викладач української мови,української літератури;викладач психології;

 

 

 

 

завирюха-145x150   Завірюха Юлія Павлівна

    Спеціаліст І категорії.

    Викладач іноземної(англійської,французької) мови за професійним спрямуванням.

 

 

 

дерюгина-150x150   Боднар Ольга Олександрівна

   Спеціаліст ІІ категорії.

   Викладач іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням.

 

 

демяненко-150x144   Дем’яненко Юрій Миколайович

   Спеціаліст вищої категорії,викладач-методист.

   Викладач іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням.

 

 

                                                       

                                                         Пономаренко Тетяна Борисівна
                                                         Спеціаліст вищої категорії;старший викладач.
                                                         Викладач світової літератури.

Комісія філологічних дисциплін була створена у січні 2011 року.
            До складу комісії входять вісім викладачів.
            Дисципліни, що викладаються:
 – « Українська мова »
 – « Українська література »
 – « Світова література »
 – « Англійська мова »
 – « Німецька мова »
 – « Французька мова»
            Сучасний розвиток міжнародних зв’язків між державами слугує передумовою для активізації знань про культурні особливості країн і народів,мова яких вивчається. Цьому сприяє міжкультурний підхід до вивчення рідної мови , а також іноземних мов. Мови є суттєвим елементом культури народу – носія цієї мови і засобом передачі її іншим, допомагає учням пізнати духовне багатство свого та  іншого народу, краще розуміти власну культуру і культуру свого народу, підвищує рівень їхньої гуманітарної освіти, сприяє входженню у світову спільноту.
            Вдосконалення учнями рідної мови та оволодіння іноземними мовами сприяє розвитку в них здібностей використовувати мову як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу,вона розглядається як засіб міжособистісної взаємодії в умовах багатонаціонального і полікультурного світового простору.    
               Загальна мета комісії:
– навчити студентів усвідомлювати функції мов у навчальному процесі  й у суспільстві;
– навчити розуміти особливості власного мислення, систематизувати  інформацію;
– навчити оволодівати  знаннями про культуру,історію,реалії та традиції   країни,мова якої вивчається;
– прищеплювати студентам любов до української мови та літератури,а також до іноземних мов;
– виховувати свідоме ставлення до навчання,культуру спілкування і поведінки;
– прищеплювати високий естетичний смак;
– розвивати комунікативні навички при роботі в колективі;
– виховувати дисциплінованість,сумлінність,ініціативність,відповідальність за результати праці,почуття поваги до товаришив;
– залучувати студентів до нових освітніх технологій.

 

Посилання на методичні матеріали

Цей пост має 0 Коментарів

Залишити коментар