Загальна інформація
Реєстрація

Спецдисциплін 0505 “Машинобудування та матеріалообробка”

Комісія спецдисциплін 0505 “Машинобудування та матеріалообробка”

Історичний розвиток. Циклова комісія спецдисциплін «Машинобудування та матеріалообробки» є однією з перших в технікумі, що була створена у 1946р. безпосередньо для фахової підготовки техніків-механіків засобів механізації будівельного виробництва для потреби Південного регіону Української РСР колишнього СРСР.

За усі часи існування циклова комісія була випусковою, тобто здійснювала підготовку техніків-механіків за спеціальностями 0561 «Будівельні машини і обладнання» і 1704 (5.05050204) «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» не тільки з відповідних фахових дисциплін, але і організовувала технологічну і переддипломну практики, а також дипломне проектування.

В різні роки циклову комісію очолювали Вербитський Ілля Йосипович (1946 – 1967р.р.), Григор’єв Володимир Петрович (1967 – 1999 роки), Дмитрієва Олена Олексіївна (1999 – 2006 роки); в цей час головою циклової комісії є Аржаєв Геннадій Олександрович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, безперервна робота у коледжі з 01.09.1987 року.

Кадровий склад

zagalna

Циклова комісія спецдисциплін з галузі знань «Машинобудування та матеріалообробка», зліва направо: Слободчиков В.В., Григор’єв В.П., Федченко Н.І., Дмитрієва О.О., Аржаєв Г.О. (голова комісії), Коркешко П.Г., Лисак С.І.

-150x150   Сорокін Б.І., к.т.н., викладач циклової комісії спецдисциплін з галузі знань «Машинобудування та матеріалообробка»

Серед штатних викладачів циклової комісії: кандидатів технічних наук – 1; мають педагогічне звання «викладач-методист» – 3, «старший викладач» – 2; спеціалістів вищої категорії – 6; спеціалістів другої категорії – 2.

Навчальний процес підготовки молодших спеціалістів зі спец. 5.05050204 і бакалаврів за напрямом 6.050503 «Машинобудування» здійснюється у 4-х кабінетах і 3-х лабораторіях, оснащених сучасним обладнанням і ПЕОМ, це:

–       кабінет підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання, ауд. 133 (завідувач Сорокін Б.І.);

–       кабінет експлуатації машин і експлуатаційних матеріалів, ауд. 135 (завідувач Аржаєв Г.О.);

–       кабінет економіки і основ підприємства, ауд. 139 (завідувач Дмитрієва О.О.);

–       кабінет нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки, ауд.231, 232 (завідувач Федченко Н.І.);

–       лабораторія ремонту машин, ауд. 110 (завідувач Григор’єв В.П.);

–       лабораторія двигунів внутрішнього згорання, автомобілів і тракторів, ауд. 310, (завідувач Коркешко П.Г.);

–       навчально-дослідницька лабораторія систем проектування приводів засобів механізації будівництва та перевантажувальних машин, ауд. 135а, (завідувач Лисак С.І.).

 

Досягнення і перспективи розвитку

Серед основних досягнень комісії за останні 20 років слід відзначити:

–       безпосередню участь викладачів Аржаєва Г.О., Григор’єва В.П. і Дмитрієвої О.О. у створенні на базі технікуму коледжу як вищого навчального закладу II (другого) рівня акредитації, ліцензування (1994рік) і акредитації (1999, 2004, 2009 роках) підготовки бакалаврів за напрямом «Інженерна механіка», що дозволило з 1994 по 2012 роки підготувати 480 фахівців цього освітньо-кваліфікаційного рівня, з котрих 90 отримали дипломи з відзнакою, а 338 (70,42%) з них продовжили навчання в КНУБА та інших ВНЗ IV рівня акредитації України і отримали кваліфікацію «спеціаліст» та «магістр» (10 осіб) переважно зі спец. 7.090214 (8.090214) «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»;

–       тісний творчий зв’язок викладачів циклової комісії з професорсько-викладацьким складом Київського національного університету будівництва і архітектури, а саме кафедр будівельних машин та машин і обладнання технологічних процесів, що дозволило за останні  10 років спільно опублікувати у фахових виданнях України, Росії та Польщі 47 наукових праць, прийняти участь 21-й Міжнародних і Всеукраїнських науково-технічних конференціях (28 доповідей), отримати 32 патенти України на корисну модель;

–       підвищення кадрового потенціалу за рахунок прийому на роботу колишніх вихованців коледжу і КНУБА Слободчикова В.В. і Лисака С.І. котрі закінчили заочну аспірантуру при кафедрі будівельних машин університету і готуються до захисту кандидатських дисертацій;

–       співпраця з професорсько-викладацьким складом КНУБА у спільному виданню навчально-методичних матеріалів (9 методичних вказівок загальним об’ємом 24,7 ум. друк. арк.); крім того у 2012 році у видавництві ТОВ «Аграр Медіа Груп» (м.Київ) видано навчальний посібник з грифом «Рекомендовано МОНмолодьспорту України» «Хіммотологія наземних транспортно-технологічних засобів. Ч.1. Палива моторні» об’ємом 17,5 ум. друк. арк. (300с.), співавтори Коваленко В.М. (ВПТУ №3, м. Київ), Пелевін Л.Є. (КНУБА), Аржаєв Г.О. і Слободчиков В.В. (МБК КНУБА), а в цей час готується до видання частина друга цього посібника – «Матеріали мастильні, рідини технічні, засоби за наглядом» (співавтори Пелевін Л.Є., Аржаєв Г.О., Слободчиков В.В., Лисак С.І.);

–       створення на власній базі комісії у 2010 році навчально-дослідницької лабораторії систем проектування приводів засобів механізації будівництва та перевантажувальних машин;

–       участь у підготовці до ліцензування у 2012 році нової спеціальності 5.05050213 «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт», планується викладання цикловою комісією 10-и навчальних дисциплін зі зазначеної спеціальності.

Цей пост має 0 Коментарів

Залишити коментар