Загальна інформація
Реєстрація

Циклова комісія спеціальних та загальнотехнічних дисциплін інженерної механіки

Циклова комісія спеціальних та загальнотехнічних дисциплін інженерної механіки

Фахова підготовка техніків-механіків була розпочата з моменту створення освітнього закладу в 1944 році.

Професійною підготовкою техніків-механіків займалися дві циклові комісії. Загальнотехнічну підготовку здійснювала циклова комісія, яку багато років очолював Хрісто Георгій Іванович. Заключний етап професійної підготовки здійснювався випускаючою комісією спецдисциплін напряму підготовки «Інженерна механіка». Вказані циклові комісії здійснювали підготовку студентів за спеціальностями 0561 «Будівельні машини та обладнання» і 1704 (5.05050204) «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання».

В різні роки випускаючу циклову комісію очолювали Вербицький Ілля Йосипович (1946 – 1967 роки), Григор’єв Володимир Петрович (1967 – 1999 роки), Дмитрієва Олена Олексіївна (1999 – 2006 роки), Аржаєв Геннадій Олександрович (2006 – 2017 роки), а з 2018 року головою циклової комісії є Лисак Сергій Іванович, випускник коледжу 2007 року та КНУБА.

В 2015 році відбулось об’єднання цих комісій у циклову комісію спеціальних та загальнотехнічних дисциплін інженерної механіки.

Значним досягненням циклової комісії є безпосередня участь викладачів Аржаєва Г.О., Григор’єва В.П. та Дмитрієвої О.О. у створенні на базі технікуму – коледжу, як вищого навчального закладу ІІ (другого) рівня акредитації, ліцензування (1994 рік) і акредитації (1999, 2004, 2009р.) підготовки бакалаврів за напрямом «Інженерна механіка», що дозволило з 1994 по 2015 роки підготувати більше 500 фахівців цього освітньо-кваліфікаційного рівня, із яких близько 30% отримали диплом із відзнакою, а 70% з них продовжили навчання в КНУБА та інших ВНЗ ІV рівня акредитації України. Серед випускників коледжу також є 2 кандидати технічних наук.

Викладачі комісії Дмитрієва О.О. та Аржаєв Г.О. зробили вагомий внесок для успішного ліцензування у 2011-2012 роках спеціальності 5.05050213 «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт», що дозволило здійснювати підготовку молодших спеціалістів з кваліфікацією електромеханік.

Викладачі циклової комісії мають тісний творчий зв’зок із професорсько-викладацьким складом КНУБА, а саме кафедрами будівельних машин та машин і обладнання технологічних процесів. Викладачі спільно публікують наукові праці у фахових виданнях України, Росії та Польщі, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-технічних конференціях, отримують патенти України на корисні моделі.

За роки існування циклової комісії була створена сучасна навчально-виробнича база та відповідне методичне забезпечення фахових дисциплін.

Золотим фондом циклової комісії є висококваліфікований колектив, у якому багато викладачів мали значний досвід роботи керівниками на виробництві: Вербицький Ілля Йосипович, Хрісто Георгій Іванович, Григор’єв Володимир Петрович, Дмитрієва Олена Олексіївна, Аржаєв Геннадій Олександрович, Федченко Надія Іванівна, Красніков Володимир Федорович, Коркешко Петро Григорович, Коркешко Заїра Сергіївна, Дроздова Олександра Миколаївна, Уваров Георгій Павлович, Брежнєв Лев Михайлович, Бебик Георгій Іванович, Морозов Володимир Пантелеєвич, Кугій Олексій Олексійович, Дубельт Михайло Іванович, Теренченко Леонід Васильович, Агафонов Іван Григорович, Которін Володимир Миколайович, Музиченко Антон Миколайович, Цупа Василь Іванович, Сорокін Борис Ігнатович.

В 2015 та 2017 роках до складу циклової комісії увійшли відповідно Місайло Дмитро Васильович, колишній випускний коледжу, та Запальський Володимир Миколайович, к.т.н.

IMG-3259a1fe70f216729a01c057995b1a41-V

Циклова комісія спеціальних та загальнотехнічних дисциплін інженерної механіки (зліва на право): Місайло Д.В., Красніков В.Ф., Лисак С.І. – голова циклової комісії, Рєпін В.Ю. – завідуючий відділенням «Механізація та інформаційні технології», Дмитрієва О.О., Федченко Н.І., Запальський В.М., Іванющенко О.О. – завідуючий майстернями коледжу

Цей пост має 0 Коментарів

Залишити коментар