Загальна інформація
Реєстрація

Соціально-гуманітарні дисципліни

Комісія соціально-гуманітарних дисциплін

DSC01585

Смирнова Антоніна Олександрівна – заступник директора з виховної роботи, викладач-методист. Андрієнко Галина Степанівна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, старший викладач; Щербина Олексій Вікторович – завідуючий заочним відділенням, викладач вищої категорії. Лаврик Ірина Миколаївна – викладач вищої категорії, старший викладач. Попова Ольга Вікторівна – викладач вищої категорії, старший викладач.    

Метою роботи комісії соціально-гуманітарних дисциплін є забезпечення розвитку студента як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в сучасному суспільстві.

         Завданням дисциплін, що викладаються в комісії є:

-         забезпечення реалізації можливостей студента як вільної особистості, здатної реалізуватися в сучасному багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті демократичної соціальної правової держави і громадянського суспільства, вчитися протягом всього життя;

-         розвиток інтелекту студента, його критичного мислення, визначення ним власної ідентичності;

-         формування у молоді почуття власної гідності, поваги до прав людини, гуманістичних традицій та загальнолюдських цінностей, здатності формувати власну етичну позицію та дотримуватися правил соціально відповідальної поведінки.

Зміст поставлених завдань реалізується шляхом вивчення начальних дисциплін: історія, правознавство, основи економічної теорії, основи філософських знань, політологія, психологія, соціологія, художня культура, основи менеджменту та маркетингу, людина і світ.

Посилання на методичні матеріали та інформацію

Цей пост має 0 Коментарів

Залишити коментар