Загальна інформація
Реєстрація

Циклова комісія спеціальних та розрахункових дисциплін «Будівництва та цивільної інженерії»

Циклова комісія спеціальних та розрахункових дисциплін «Будівництва та цивільної інженерії»

Циклова комісія спеціальних та розрахункових дисциплін будівництватацивільної інженерії була створена 01.01.2018 р. з двох провідних комісій: комісії розрахунково – конструктивних дисциплін та комісії спецдисциплін 0601 «Будівництво».

Основна мета циклової комісії – підготовка молодших спеціалістів будівельного профілю які здатні виконувати конкретні виробничі завдання. Методологічною основою роботи циклової комісії – метод пізнання теоретичних основ дисциплін, що вивчаються, в тісному зв’язку задачами навчання і практики будівництва, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі будівництва незалежної України.

Завдання, що стоять перед будівельниками полягають в значному підвищені темпів капітального будівництва,дисципліни праці,відповідальності робітників усіх рівнів за поручену справу. Тому, найважливішим завданням при вивчені дисциплін циклу, є підготовка фахівців, рівень професійної підготовки і загально політичного світогляду яких відповідав вимогам часу.

              Успішному вивченню дисциплін в значній мірі сприяє склад викладачів циклової комісії, а саме:

– Гаркуша Алла Дмитрівна – працює в коледжі з 20.09.1980року

 – очолює роботу циклової комісії;

– викладає дисципліну «Основи розрахунку будівельних конструкцій»

– керівниктехнологічної та перед дипломної практики;

– консультант дипломних проектів.

Дубельт Тетяна Михайлівна – працює в коледжі з 28.08.1995р

– викладає дисципліни «Технологія та організація будівельного виробництва» , «Охорона праці»;

– керівник технологічної та перед дипломної практики;

– керівник і консультант дипломних проектів;

– навчається в аспірантурі ОДАБА, кафедра технології будівельного виробництва.

– Атланова Вікторія Георгієвна – працює в коледжі з 01.09.2006 року.

– викладає дисципліни загально – технічного циклу :»Теоретична механіка», «Опір матеріалів», « Будівельна механіка», а також спецдисципліни: «Інженерна геологія», «Метрологія та стандартизація», «Технологія ремонтно – будівельних робіт».

– Швець Євгенія Петрівна – працює в коледжі з 01.09.2008р.

– викладає дисципліни «Економіка будівництва», «Нормування праці і кошториси», «Технологія та організація будівельного виробництва»;

– керівник технологічної та перед дипломної практики;

– керівник і консультант дипломних проектів;

– навчається в аспірантурі ОДАБА, кафедра залізобетонних конструкцій та транспортних споруд.

Басовська Валентина Миколаївна – працює в коледжі з 0.1.09..2005р.

  • викладає дисципліни «Інженерна геодезія»;
  • керівник геодезічної практики;
  • диспетчер денного відділення коледжу.

 

Викладачі проводять заняття на достатньому методичному рівні, якісно виконують навчальні програми, приймають участь і забезпеченні навчального процесу методичними матеріалами по виконанню практичних робіт, курсових та дипломних проектів, працюють з комп’ютерними програмами, застосовують мультимедійне обладнання.

Значну увагу викладачі приділяють виховній роботі з студентами, сумлінно виконують обов’язки класних керівників, користуються повагою в колективі серед колег і студентів.

Цей пост має 0 Коментарів

Залишити коментар