Загальна інформація
Реєстрація

Машинобудування та матеріалообробка

Денне відділення

«Машинобудування та матеріалообробка»

Є професії вічні, як хліб на столі, як рідний дім. Серед них професія будівельника на першому місці.

І поруч з будівельником, як тільки з’явились перші машини, був механік. Він створив сучасну будівельну техніку і значно полегшив працю будівельника.

Відділення було створено на початку 1970-х років для більш ефективної організації підготовки техніків-механіків з експлуатації та ремонту автотранспортних засобів, будівельної техніки та обладнання з виробництва будівельних матеріалів і конструкцій.

В різні роки відділення очолювали Морозов Володимир Пантелеєвич, Кугій Олексій Олексійович, Дубельт Михайло Іванович, Дмитрієва Олена Олексіївна, а в цей час – Слободчиков Віталій Валерійович.

За роки існування відділення була створена сучасна навчально-виробнича база, відповідне методичне забезпечення фахових дисциплін, колектив висококваліфікованих педагогічних викладачів.

Наступний етап в розвитку відділення відбувся 27 грудня 1990 року на підставі спільного наказу Мінвузу і Мінбуду УРСР № 247/324 «Про перетворення Миколаївського будівельного технікуму в Миколаївський будівельний коледж», коли на відділенні відповідно до концепції колишнього Державного комітету СРСР з народної освіти була апробована перша модель коледжу – підготовка молодших інженерів, а потім бакалаврів інженерної механіки.

Відділення в дзеркалі деяких історичних фактів:

11 лютого 1994р. – рішення ДАК України про видачу коледжу ліцензії на право освітньої діяльності на рівні кваліфікаційних вимог до бакалаврів інженерної механіки;

1 вересня 1994р. – початок скороченої підготовки перших випускників коледжу – «молодших інженерів-механіків» у Придніп­ровській державній академії будів­ництва та архітектури за програмою «спеціаліст» зі спеціальності 7.090214 «Підйомно-транс­портні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»;

30 червня 1998р. – перший випуск 32 бакалаврів інженерної механіки;

23 травня 2006р. – наказ Міністерства освіти і науки України № 391 про надання Миколаївському будівельному коледжу статусу відокремленого структурного підрозділу Київського національного університету будівництва і архітектури;

4 червня 2009р. – рішення ДАК України про чергову акредитацію коледжу за ІІ (другим) рівнем акредитації за напрямом 6.050503 «Машинобудування».

29 листопада 2012р. – рішення ДАК України про ліцензування нової спеціальності 5.05050213 «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт» за напрямом «Інженерна механіка» в галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка».

За час свого існування технікум (коледж) підготував для будівельної галузі колишнього СРСР і незалежної України понад 3 тисячі техніків-механіків з експлуатації та ремонту автотранспортних засобів, будівельної техніки і обладнання з виробництва будівельних мате­ріалів, 70 молодших інженерів-механіків і 486 бакалаврів інженерної механіки (машинобудування).

 

В цей час відповідно до ліцензії АБ № 175204 на відділенні здійснюється підготовка за денною формою навчання молодших спеціалістів і бакалаврів:

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця

Кваліфікація фахівця

Спеціальність або напрям,

за якими навчається фахівець

Нормативний термін навчання

Попередній освітній

рівень абітурієнта

Молодший спеціаліст

Механік

5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

3 роки 10міс.

Базова загальна середня освіта

(9 класів)

Електромеханік

5.05050213 «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»

(з 01.09.2013р.)

Випускники коледжу – бакалаври машинобудування після фахових випробувань мають право продовжити навчання на V (денна форма навчання) або VI (заочна форма навчання) курсах факультету автоматизації та інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури (ФАІТ КНУБА) для отримання освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» або «магістр» зі спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання».

Із 338 випускників ФАІТ КНУБА та інших вищих навчальних закладів 1999-2012 років (колишніх вихованців коледжу) 90 отримали дипломи з відзнакою, 10 закінчили магістратуру, а 13 зараховано до цільової аспірантури.

На відділенні підготовку фахівців забезпечують 27 викладачів і 1 майстер виробничого навчання, які працюють у 8 циклових комісіях коледжу.

«Золотим фондом» викладацького складу відділення є Христо Г.І., Григор’єв В.П., Коркешко П.Г., Красніков В.Ф., Жилін В.М., Сорокін Б.І., Федченко Н.І., Дмитрієва О.О., Аржаєв Г.О. та багато інших.

Юний друже,

Миколаївський будівельний коледж КНУБА

 

це – перший в Україні будівельний коледж і перший в твоєму житті вищий навчальний заклад;

це – колектив висококваліфікованих науково-педагогічних і педагогічних працівників;

це – сучасні лекційні аудиторії, лабораторії, комп’ютерні класи, майстерні, спортивні зали і гуртожиток;

це – вперше впроваджена і краща в Україні рейтингова система відбору студентів до груп підготовки бакалаврів;

це – плідна співпраця з флагманом будівельної освіти і науки України та брендом „КИСИ” у 80 країнах світу – Київським національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА);

це – дружна сім’я студентів, об’єднаних в наукових гуртках, спортивних секціях і клубах за інтересами;

це – два-чотири роки захоплюючої подорожі в країну фундаментальних знань, сучасних машинобудівних, проектувальних та інформаційних технологій.

 

Якщо ти хочеш отримати завжди потрібну професію, обов’язкове державне  працевлаштування і стабільне становище в суспільстві, то твій свідомий вибір – спеціальності напрямів підготовки «Інженерна механіка» та «Машинобудування», за якими навчаються майбутні молодші спеціалісти і бакалаври у Миколаївському будівельному коледжі КНУБА.

Ми будемо раді бачити тебе своїм студентом!

 

З повагою, зав. денним відділенням «Машинобудування та матеріалообробка»

 

Віталій Слободчиков

Цей пост має 0 Коментарів

Залишити коментар