Загальна інформація
Реєстрація

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

Спеціальність 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

Напрям підготовки 050502 «Інженерна механіка»

Галузь знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»

 

Як відомо, жодне будівництво не обходиться без допоміжних машин і механізмів. І поряд із будівельником, як тільки з’явились перші машини, був механік. Він створив сучасну будівельну техніку та значно спростив працю будівельника.

11

За цією спеціальністю здійснюється підготовка спеціалістів для таких сфер діяльності:

– виробнича та технічна експлуатація будівельних машин та автотранспортних засобів в промисловому, цивільному, дорожньому та сільськогосподарському будівництві;

– організація технічного обслуговування автомобілів на СТО та в гаражному хазяйстві;

– промисловість виробництва будівельних матеріалів та конструкцій;

– дробильно-сортувальні комплекси.

Кваліфікація випускників – 3115 «механік».

Нормативний строк навчання на базі 9-ти класів складає 3 роки 10 місяців.

Згідно з Освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціальності 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» випускники можуть працювати в наступних галузях економіки (за ДК 009- 2005):

–         Переробна промисловість

–      Ремонт і монтаж машин і устаткування

–      Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування

–      Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

–      Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

–      Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування

–      Установлення та монтаж машин і устаткування

–      Транспортне оброблення вантажів

–      Функціонування інфраструктури наземного транспорту

–      Функціонування інфраструктури залізничного транспорту

–      Організація перевезення вантажів

 

Випускники здатні виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2005:

3115 Технічні фахівці-механіки

3118 Креслярі

3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

 

і може займати первинні посади

3115 – Технік з механізації трудомістких процесів

3115 – Технік-технолог (механіка)

3115 – Технік з експлуатації та ремонту устаткування

3118 – Технік-конструктор

3119 – Технік з налагоджування та випробувань

3119 – Технік з підготовки виробництва

3119 – Технік з підготовки технічної документації

 

Випускники зможуть працювати в будівельній галузі з обслуговування та будівельної техніки та обладнання; на СТО з обслуговування легкових та вантажних автомобілів; на підприємствах гірничорудного комплексу; будівельних комбінатах; заводах залізобетонних виробів та інших, тобто там, де є будь-які машини або механізми

Між коледжем та багатьма потужними підприємствами міста, такими як ТОВ «Горохівський будівельний комбінат», ТОВ «Сандора», ОАО «Оріон-Авто», стивідорні компанії «Ніка-Терра» та «Нікмет-Термінал» та багатьма іншими підприємствами з обслуговування та ремонту будівельної та дорожньої техніки були укладені договори про співпрацю та на проходження практики студентів де додатково мають змогу отримати робітничу професію та 2, 3 або 4 розряд слюсаря з обслуговування та ремонту будівельної техніки.

Також наші випускники за власним бажанням зможуть продовжити за скороченим терміном навчання підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст» або «магістр» відповідних спеціальностей в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

 

Цей пост має 0 Коментарів

Залишити коментар