Загальна інформація
Реєстрація

Філологічні дисципліни.

Комісія філологічних дисциплін

Склад комісії:

Безугла Валентина Олексіївна

    Спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

    Викладач української мови та літератури.

 Коновалова Тетяна Вікторівна
Голова циклово
ї комісії

   Спеціаліст вищої категорії.

   Викладач іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням

Розмариця Світлана Анатоліївна

  Спеціаліст  вищої категорії, старший викладач.

  Викладач української мови, української літератури, іноземної (німецької) мови за професійним спрямуванням.

Гончарова Наталія Володимирівна

   Спеціаліст ІІ категорії.

   Викладач української мови,української літератури;викладач психології;

 Завірюха Юлія Павлівна

    Спеціаліст І категорії.

    Викладач іноземної(англійської,французької) мови за професійним спрямуванням.

Боднар Ольга Олександрівна

   Спеціаліст ІІ категорії.

   Викладач іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням.

Дем’яненко Юрій Миколайович

   Спеціаліст вищої категорії,викладач-методист.

   Викладач іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням.

 Пономаренко Тетяна Борисівна
                                                         Спеціаліст вищої категорії;старший викладач.
                                                         Викладач світової літератури.

Комісія філологічних дисциплін була створена у січні 2011 року.
            До складу комісії входять вісім викладачів.
            Дисципліни, що викладаються:
 – « Українська мова »
 – « Українська література »
 – « Світова література »
 – « Англійська мова »
 – « Німецька мова »
 – « Французька мова»
            Сучасний розвиток міжнародних зв’язків між державами слугує передумовою для активізації знань про культурні особливості країн і народів,мова яких вивчається. Цьому сприяє міжкультурний підхід до вивчення рідної мови , а також іноземних мов. Мови є суттєвим елементом культури народу – носія цієї мови і засобом передачі її іншим, допомагає учням пізнати духовне багатство свого та  іншого народу, краще розуміти власну культуру і культуру свого народу, підвищує рівень їхньої гуманітарної освіти, сприяє входженню у світову спільноту.
            Вдосконалення учнями рідної мови та оволодіння іноземними мовами сприяє розвитку в них здібностей використовувати мову як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу,вона розглядається як засіб міжособистісної взаємодії в умовах багатонаціонального і полікультурного світового простору.    
               Загальна мета комісії:
– навчити студентів усвідомлювати функції мов у навчальному процесі  й у суспільстві;
– навчити розуміти особливості власного мислення, систематизувати  інформацію;
– навчити оволодівати  знаннями про культуру,історію,реалії та традиції   країни,мова якої вивчається;
– прищеплювати студентам любов до української мови та літератури,а також до іноземних мов;
– виховувати свідоме ставлення до навчання,культуру спілкування і поведінки;
– прищеплювати високий естетичний смак;
– розвивати комунікативні навички при роботі в колективі;
– виховувати дисциплінованість,сумлінність,ініціативність,відповідальність за результати праці,почуття поваги до товаришив;
– залучувати студентів до нових освітніх технологій.