Загальна інформація
Реєстрація

Галузеве машинобудування

Випускаюча циклова комісія здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» (галузь знань 13 «Механічна інженерія») за освітньо-професійними програмами:

  • «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»;
  • «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт».

За роки існування циклової комісії була створена сучасна навчально-виробнича база та відповідне методичне забезпечення фахових дисциплін.

Викладачі циклової комісії мають тісний творчий звя’зок із професорсько-викладацьким складом КНУБА, а саме кафедрами будівельних машин та машин і обладнання технологічних процесів. Викладачі спільно публікують наукові праці у фахових виданнях України, Росії та Польщі, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-технічних конференціях, отримують патенти України на корисні моделі.

Склад циклової комісії

Лисак Сергій Іванович – викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії Галузеве машинобудування. Закінчив магістратуру Київського національного університету будівництва і архітектури, 2008р. Інженер-механік за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання». Закінчив аспірантуру Київського національного університету будівництва і архітектури (кафедра будівельних машин ім. Ю.О. Вєтрова), 2012р.

Викладає дисципліни «Вантажопідйомна та транспортуюча техніка», «Будівельні та дорожні машини для земляних робіт», «Експлуатація машин», «Перевантажувальні машини», «Експлуатація перевантажувальних машин». Керівник курсового та дипломного проєктування.

Автор більше 50 науково-методичних праць,  понад 10 патентів України на корисну модель, учасник Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій.

Рєпін Владислав Юрійович – викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії, завідуючий відділенням «Механізація та інформаційні технології». Закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури, 2009р. Інженер-механік за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання». Закінчив національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2015р., магістр з інженерної механіки за спеціальністю ”Технологія машинобудування ”.

Викладає дисципліни «СК. Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Деталі машин», «Охорона праці». Керівник технологічної та переддипломної практики.

Автор більше 10 наукових праць,  5 патентів України на корисну модель, учасник Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій.

Запальський Володимир Миколайович – викладач спецдисциплін, кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії. Закінчив Український морський технічний університет ім. адм. Макарова, 2002р. Інженер-електромеханік за спеціальністю «Електротехнічні компоненти і комплекси транспортних засобів». Доцент Міжнародної кадрової академії, магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», віце – академік Академії технічних наук України, менеджер проєктів програми «Енергодім» Фонду енергоефективності,  енергоаудитор, член асоціації енергоаудиторів України, член Міжнародних асоціацій інженерів електриків (Німеччина) та інженерів електромеханіків (Україна).

Викладає дисципліни «Правила будови та безпечної експлуатації електроустаткування споживачів», «Основи енергозбереження», «Електрообладнання та засоби автоматизації перевантажувальних машин».

Опублікував понад 30 друкованих праць у наукових міжнародних та фахових виданнях ВАК України; 1 деклараційний патент та 3 патенти України на корисну модель; 3 навчальних посібника; методичні рекомендації до виконання практичних, курсових, лабораторних робіт зі спеціальних дисциплін за 9-а напрямами.

Громадська діяльність.

1. Член робочої групи під егідою ЄС, ЄБРР в Україні та засідання європейської морської спільноти European Maritime «Національний кластер морського сервісу», з питань розвитку сучасної професійної та професійно-технічної освіти.

2. Постійно діючий експерт «Центра енергоефективності м. Миколаєва» з питань комплексної термомодернізації та якості електропостачання.

3. Член робочої групи з розробки, організації та методичного забезпечення навчальних курсів з Енергомодернізації у житловій сфері Центру енергоефективності м. Миколаєва. Рівень – експерт.

Наукові інтереси.

Автоматизовані системи управління електромеханічними комплексами, якість електроенергії, енергоефективні технології, особливості управління навчальними закладами України в епоху Industry 4.0.

Дмитрієва Олена Олексіївна – викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. Макарова, 1975 р. Інженер-кораблебудівник за спеціальністю «Суднобудування і судноремонт».

Викладає дисципліни «СК. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «СК. Основи нарисної геометрії», «Машини для будівництва, відновлення та ремонту дорожніх покрить», «Економіка підприємства». Керівник переддипломної практики, курсового та дипломного проєктування.

Автор наукових та методичних праць, учасник Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій.

Красніков Володимир Федорович – викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший  викладач. Закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. Макарова, 1973 р. Інженер-механік за спеціальністю «Двигуни внутрішнього згорання».

Викладає дисципліни «СК. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів», «Гідравліка, гідро- та пневмопривод», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Вантажі, механізація та автоматизація перевантажувальних робіт», «Правила будови та безпечної експлуатації кранів і обладнання», «Правила та безпека дорожнього руху».

Автор наукових та методичних праць, учасник Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій.

Місайло Дмитро Васильович – викладач спецдисциплін, спеціаліст першої категорії. Закінчив національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, 2010р. Магістр інженерної механіки за спеціальністю «Технологія машинобудування».

Викладає дисципліни «Ремонт машин», «Ремонт перевантажувальних машин», «Технологічні основи машинобудування», «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій». Керівник курсового та дипломного проєктування.

Федченко Надія Іванівна – викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. Макарова, 1974 р. Інженер-механік за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».

Викладає дисципліни «СК. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Основи нарисної геометрії», «Інженерна графіка».

Керівник технологічної та переддипломної практики.

Іванющенко Олександр Олександрович – завідувач навчальними майстернями коледжу, майстер виробничого навчання, спеціаліст першої категорії.

Керівник навчальних практик в майстернях коледжу.

Викладає дисципліни «Механізований інструмент», «ДВЗ, автомобілі та трактори», «Будівельна техніка».

Науково-винахідницька робота циклової комісії

  • Лисак С.І. Обґрунтування параметрів ударного пристрою для подрібнення негабаритних матеріалів / С.І. Лисак, В.Ю. Рєпін, О.О. Дмитрієва / ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріорітети сучасної науки» (Міжнародний центр наукових досліджень). – м. Київ, 27-28 жовтня 2018р.;
  • Лисак С.І. Аналіз конструкцій ковшів із примусовим розвантаженням одноківшевих навантажувачів / С.І. Лисак, В.Ю. Рєпін, Д.В. Місайло, Д.О. Полікарпов* / Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 32). – м. Тернопіль, 16 жовтня 2018р.

– Лисак С.І. Визначення тягової здатності машини для розробки мерзлих ґрунтів безперервної дії / С.І. Лисак, В.Ю. Рєпін, В.Ф. Красніков, О.О. Дмитрієва, Н.І. Федченко / Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 44). – м. Тернопіль, 12 грудня 2019р. Наукові матеріали опубліковано у збірнику тез доповідей, частина 2, стор. 96-99.

– Лисак С.І., Рєпін В.Ю.  Адаптивна установка для розкривання підземних трубопроводів / Збірник наукових праць міжнародної конференції «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2021». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021, стор. 52 – 59.

  • Лисак С.І., Федоров В.С. Обгрунтування застосування обмежувача вантажопідйомності одноківшевого фронтального навантажувача / ІІ Міжнародна науково-практична конференція «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» («ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СВІТОВОЇ НАУКИ»), 6-8 жовтня 2021р., м. Ванкувер, Канада. Публікація у збірнику матеріалів конференції – с. 181-186.;
  • Лисак С.І., Бобелюк А.М.*, Капука О.Д.* Обгрунтування основних параметрів щелепного захвату фронтального навантажувача / ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» («НАУКА, ІННОВАЦІЇ ТА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»), 13-15 жовтня 2021р., м. Токіо, Японія. Публікація у збірнику матеріалів конференції – с. 140-146.;
  • Лисак С.І., Капука О.Д.*, Бобелюк А.М.* Обгрунтування методики розрахунку стійкості одноківшевого фронтального навантажувача / VIII Міжнародна науково-практична конференція «RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMEN» («РЕЗУЛЬТАТИ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК»), 17-19 жовтня 2021р., м. Мадрид, Іспанія. Публікація у збірнику матеріалів конференції – с. 127-131.
  • патент України №133119 «Машина для подрібнення негабаритних матеріалів» / Лисак С.І., Рєпін В.Ю., Красніков В.Ф., Чередник В.М., Кристафоль О.М.. – № u2018 10164; Заявл. 12.10.2018р; опубл. 25.03.2019, Бюл. №6.;
  • патент України на корисну модель №150488 «Монтажно-поворотний захват до фронтального навантажувача» В 66 F9/00, В 66 F9/22 / Лисак С.І., Рєпін В.Ю., Чередник В.М., Дмитрієва О.О., Красніков В.Ф. – №u 2021 05357; Заявл. 22.09.2021р.; опубл. 23.02.2022, Бюл. №8.

Примітка: * – студенти ВСП МБФК КНУБА.

Історична довідка

Фахова підготовка техніків-механіків була розпочата з моменту створення освітнього закладу в 1944 році.

Професійною підготовкою техніків-механіків займалися дві циклові комісії. Загальнотехнічну підготовку здійснювала циклова комісія, яку багато років очолював Хрісто Георгій Іванович. Заключний етап професійної підготовки здійснювався випускаючою комісією спецдисциплін напряму підготовки «Інженерна механіка». Вказані циклові комісії здійснювали підготовку студентів за спеціальностями 0561 «Будівельні машини та обладнання» і 1704 (5.05050204) «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання».

В різні роки випускаючу циклову комісію очолювали Вербицький Ілля Йосипович (1946 – 1967 роки), Григор’єв Володимир Петрович (1967 – 1999 роки), Дмитрієва Олена Олексіївна (1999 – 2006 роки), Аржаєв Геннадій Олександрович (2006 – 2017 роки), а з 2018 року головою циклової комісії є Лисак Сергій Іванович, випускник коледжу 2007 року та КНУБА.

В 2015 році відбулось об’єднання цих комісій у циклову комісію спеціальних та загальнотехнічних дисциплін інженерної механіки.

Значним досягненням циклової комісії є безпосередня участь викладачів Аржаєва Г.О., Григор’єва В.П. та Дмитрієвої О.О. у створенні на базі технікуму – коледжу, як вищого навчального закладу ІІ (другого) рівня акредитації, ліцензування (1994 рік) і акредитації (1999, 2004, 2009р.) підготовки бакалаврів за напрямом «Інженерна механіка», що дозволило з 1994 по 2015 роки підготувати більше 500 фахівців цього освітньо-кваліфікаційного рівня, із яких близько 30% отримали диплом із відзнакою, а 70% з них продовжили навчання в КНУБА та інших ВНЗ ІV рівня акредитації України. Серед випускників коледжу також є 3 кандидати технічних наук.

Викладачі комісії Дмитрієва О.О. та Аржаєв Г.О. зробили вагомий внесок для успішного ліцензування у 2011-2012 роках спеціальності 5.05050213 «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт», що дозволило здійснювати підготовку молодших спеціалістів з кваліфікацією електромеханік.