Загальна інформація
Реєстрація

Спецдисциплін 0601 “Будівництво і архітектура”.

Посилання на методичні матеріали

Циклова комісія спецдисциплін 0601 “Будівництво і архітектура”

Роки швидко спливають і пам’ять залишає події тільки 70 років, комісію спец дисциплін  на той час очолював  Зеленський  Володимир  Антонович  –  викладач економіки будівництва.

Комісія  охоплювала 4 основних напрямки навчання студентів : технологію  та організацію будівництва, економіку будівництва а також інженерну  геодезію.

Останні 35 років комісію очолювали:

Зеленський В.Аочолював  до 1992викладач  економіки
Гіренко С.К.(1992-2005) ;(2005-2008)викладач економіки
Поздняков А.М. та Кошевой  Б.Г.(1992-1996) ;(2001-2005)викладачі ТОБВ
Понєвєжа  В.Г(1996-2001)викладач ТОБВ
Зирянова С.Б.очолює з  2008рвикладач ТОБВ

Зараз в комісії працюють   спеціалісти з досвідом виробничої роботи:

Поздняков А.М–        працював начальником управління капітального будівництва Облспоживспілки
Гіренко С.К–        працювала старшим економістом ПМУ-« Пусконаладка»
Сопьяненко В.В.–        працювала землевпорядником м. Миколаєва в Горвиконкомі

За 35 років комісія пам’ятає біля 25 викладачів, які віддано працювали над підготовкою молодших спеціалістів та бакалаврів будівництва. 10 з них представляють сучасний склад комісії, з них  5 викладачів вищої категорії, 1 викладач  першої категорії та 4 викладача  другої категорії. З часом кількісний та якісний склад циклової комісії змінювався та оновлювався.

Перелік викладачів , що працювали в комісії

 1. Бєляєв Олександр СергійовичВикладач ТОБВпрацює з 2009р
 2. Волчо Іван ДмитровичЗаступник директора з навчальної роботи викладач ТОБВ(1968-1997)
 3. Гіренко Сталіна Кузьмівнавикладач економіки будівництва(1974-2013)
 4. Дубельт Тетяна Михайлівнавикладач ТОБВпрацює з 2003р
 5. Єлізарова Алевтина Федорівнавикладач ТОБВ(1969-2004)
Зеленський Володимир АнтоновичВикладач економікибудівництва(1966-1992)
Зирянова Світлана Борисівнавикладач ТОБВпрацює з 1979
Каймаразов  Марат Джамаловичвикладач ТОБВ(1975-1979)
Кошевой  Борис Григьєровичвикладач ТОБВ(1975-1994)
Корнейчук Віталій ІвановичЗаступник директора з навчально-виробничої роботи,викладач ТОБВ(1973-2001)
Крижановська Вероніка Цезарівнавикладач  економіки будівництва(1975-1988)
Ляшенко Віра Олексіївнавикладач економіки будівництва(1986-2009)
Малицький Олександр Георгійовичвикладач ТОБВпрацює з 2001р
Пилюк Етері Івліановнавикладач ТОБВ(1976-2001)
Поневєжа Валерій Григоровичвикладач ТОБВпрацює з1994р
Поздняков Анатолій Михайловичвикладач ТОБВпрацює з 1973р
Решетняк Григорій МатвійовичВикладач економіки, заступник директора з навчальної роботи(1970-1982)
Самсонова Ольга Леонідівнавикладач ТОБВ(2005-2007)
Сморчкова Ганна Іванівнавикладач  геодезії(1971-1983)
Сухініна Людмила Іванівнавикладач економіки будівництва(1984-1989)
Соп’яненко Валентина Василівнавикладач  геодезії працює з 1982
Слуцька Валентина ВасилівнаЗав. Відділенням напрямку «Будівництво»викладач економіки будівництва(1987-2009)
Твердохліб Ірина Володимирівнавикладач економіки будівництвапрацює з 2008
Швець Євгенія ПетрівнаВикладач ТОБВпрацює з 2008р
Яковунець Олександр Івановичвикладач економіки будівництва(1979-1988)

В 2012-2013н.р. комісія охоплює  13 дисциплін для студентів напрямку підготовки «Будівництво» на денному відділенні.

Предмети , що викладаються в комісії:

Інженерна геодезія (Соп ‘яненко В.В.)Геодезична практика (Соп ‘яненко В.В., Бєляєв О.С.)Основи охорони праці (Поневєжа  В.Г., Малицький О.Г.)Технологія та організація будівельного виробництва (Зирянова С.Б. , Понєвєжа В.Г., Дубельт Т.М.,Бєляєв О.С, Швець Є.П.)Технологія  будівельного виробництва  (Зирянова С.Б.)Економіка будівництва (Гіренко  С.К.,Твердохліб І.В.)Основи підприємництва та управлінської діяльності (Твердохліб І.В Малицький  О.Г)Технологія ремонтно – будівельних робіт( Малицький  О.Г)Планування міст та транспорт(Понєвєжа В.Г.)Організація будівництва( Поздняков А.М.,Швець Є.П.)Виробнича база будівництва ( Малицький О.Г.)Управління будівництвом ( Твердохліб І.В.)Нормування, ціноутворення в будівництві( Гіренко С.К.)
За час існування комісії її силами було створено понад 5 кабінетів :Кабінет охорони праці створювався викладачем Кошевим Б.Г., на даний час зав. кабінетом  Поневєжа В.Г.Кабінет економіки будівництва створила викладач Гіренко С.К., зав. кабінетомКабінет управління будівництвом створювався викладачем Слуцькою В.О., на даний час зав. кабінетом Твердохліб І.В., яка провела значну роботу по його реконструкціїКабінет технології та організації будівельного виробництва створювався  Поздняковим А.М., включав 4 аудиторії. На даний час залишився один кабінет, зав. кабінетом Зирянова С.Б., який частково пройшов оновленняКабінет інженерної геодезії  створений Сморчковой Г.І. і оновлений зав. кабінетом Соп’яненко В.В.

Особлива увага в цикловій комісії надається інноваціям у технології будівництва. Дисципліни викладаються з використанням елементів мультимедійного забезпечення та достатнього методичного забезпечення .

Практикується проводяться конференції по сучасним технологіям серед студентів денного відділення напрямку «Будівництво» у межах тижня циклової комісії, в цьому напрямку комісія співпрацює з будівельними організаціями міста Миколаєва. Фахівці з виробництва, наші випускники проводять презентації новітніх матеріалів і технологій для студентів 3-х, 4-х курсів. Проведення конференції та відкритих заходів  стало доброю традицією на протязі останніх 5 років.

Конференції:

2009-2010р–         Конференція на тему:» Енергозберігаючі технології в будівництві» для студентів 3 та 4 курсу в гуртожитку МБК Керівник Зирянова С.Б
–         Конференція на тему «Легкі огороджуючи конструкції для швидкомонтуємих будівель з залученням представників фірми «Прушинські» для студентів 3-4 курсу денного відділення. Керівник Зирянова С.Б
2010-2011р–         Конференція на тему: Гідроізоляційні та дренажні роботи в будівництві» для студентів 3,4 курсу денного відділення з залученням представників фірми MIZOL. Керівник Зирянова С.Б
–         Конференція на тему «Огляд матеріалів та технологій сучасного будівництва» для груп 4 курсу денного відділення Керівник Дубельт Т.М.
2011-2012–         Конференція на тему:»Вдосконалення методів будівельно-монтажних робіт та їх механізація» для студентів 3-4 курсу денного відділення. Керівник Дубельт Т.М.
–         Конференція на тему : «Сучасні геодезичні прилади та технології» для студентів 2 курсу денного відділення. Керівник Соп’яненко В.В.

У 2012р. було проведено обласне методичне об’єднання викладачів  обліково – економічних дисциплін вищих навчальних закладів I –  II рівня акредитації в Миколаївській області.

Електронна бібліотека кафедри має у наявності майже сотню  інформаційних файлів з нових технологій, це відеоролики, плакати, фотографії, технологічні карти, підручники, нормативна література та ін.

Викладачі комісії здійснюють керівництво  виробничою практикою студентів денного відділення. В цьому напрямку комісія співпрацює з будівельними організаціями міста Миколаєва.

Циклова комісія приділяє значну увагу комп’ютеризації навчального процесу. Курсові проекти та роботи розробляються з застосування комп’ютерних програм. Графічна частина та пояснення з розрахунками виконуються засобами ряду програмних комплексів, а саме: AutoCAD – Autodesk, АВК, Word, Excel та ін..

Значну частину циклової комісії складають молоді спеціалісти, які вносять до навчального процесу елементи сучасних методів навчання.

Відкриті заходи циклової комісії профілюючих дисциплін напрямку «Будівництво»

Конференції:

2009-2010р

– Конференція на тему:» Енергозберігаючі технології в будівництві» для студентів 3 та 4 курсу в гуртожитку МБК Керівник Зирянова С.Б

– Конференція на тему «Легкі огороджуючи конструкції для швидкомонтуємих будівель з залученням представників фірми «Прушинські» для студентів 3-4 курсу денного відділення. Керівник Зирянова С.Б

2010-2011р

– Конференція на тему: Гідроізоляційні та дренажні роботи в будівництві» для студентів 3,4 курсу денного відділення з залученням представників фірми MIZOL. Керівник Зирянова С.Б

– Конференція на тему «Огляд матеріалів та технологій сучасного будівництва» для груп 4 курсу денного відділення Керівник Дубельт Т.М.

 2011-2012

– Конференція на тему:»Вдосконалення методів будівельно-монтажних робіт та їх механізація» для студентів 3-4 курсу денного відділення. Керівник Дубельт Т.М.

– Конференція на тему : «Сучасні геодезичні прилади та технології» для студентів 2 курсу денного відділення. Керівник Соп’яненко В.В.

У 2012р. було проведено обласне методичне об’єднання викладачів  обліково – економічних дисциплін вищих навчальних закладів I –  II рівня акредитації в миколаївській області.

Кабінети комісії профілюючих дисциплін напрямку «Будівництво»

За часи  існування комісії, її силами було створено   5 кабінетів:

Кабінет охорони праці створювався викладачем Кошевим Б.Г., на даний час зав. кабінетом  Поневєжа В.Г.

Кабінет економіки будівництва створила викладач Гіренко С.К.

Кабінет управління будівництвом створювався викладачем Слуцькою В.О., на даний час зав. кабінетом Твердохліб І.В., яка провела значну роботу по його реконструкції

Кабінет технології та організації будівельного виробництва створювався  Поздняковим А.М., включав 4 аудиторії. На даний час залишився один кабінет, зав. кабінетом Зирянова С.Б., який частково пройшов оновлення

Кабінет інженерної геодезії  створений Сморчковой Г.І. і оновлений зав. кабінетом Соп’яненко В.В.