Загальна інформація
Реєстрація

Природно-математичних дисциплін.

Викладацький склад циклової комісії  природничо-математичних дисциплін

I ряд

Атанасова Віра Андріївна – викладач фізики і астрономії, Файст Ганна Андріївна – викладач біології та хімії, Фещенко Наталія Миколаївна – голова ЦК викладач математики та вищої математики, Московко Олексій Олексійович – викладач математики та вищої математики,Шиліна Ірина Петрівна – викладач математики та вищої математики.

II ряд

Малиновська Ольга Олександрівна – викладач математики та вищої математики, Каральна Наталія Олексіївна – викладач географії, біології та екології, Петренко Світлана Петрівна – викладач хімії та екології, Ворчакова Юлія Миколаївна – викладач фізики і астрономії, Ісакова Олександра Володимирівна – викладач математики та вищої математики

Навчальна робота циклової комісії  природничо-математичних дисциплін організована з урахуванням навчального процесу та направлена на поліпшення успішності студентів.

Комісія забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки для усіх спеціальностей коледжу.

Завдання та функції циклової комісії  природничо-математичних дисциплін

Метою діяльності викладачів циклової комісії є розвинути творчу особистість, виявити і розкрити індивідуальні здібності і потенціал майбутнього кваліфікованого спеціаліста,  виховати людяність, терпимість, любов до людей, громадянську зрілість і соціальну активність.В сучасних умовах розвитку продуктивних сил та суспільного прогресу основним завданням циклової комісії є: забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок, а також виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості; накопичення нововведень, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчення їх, порівняння і пропагування студентам, педагогам найбільш актуальних та прогресивних. Тому викладачі циклової комісії постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання.
На сьогоднішній день циклова комісія розробляє і впроваджує нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців.

Основні напрями роботи циклової комісії з природничо-математичних дисциплін

– особистісно-орієнтований підхід у вихованні та навчанні;
– впровадження у навчальний процес  кредитно-модульної системи навчання спеціалістів;
– впровадження у навчальний процес комп`ютерних технологій;
– вдосконалення методики самостійної роботи студентів як фактора, що забезпечує високий рівень підготовленості майбутніх фахівців;
– вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань і вмінь як одного з найважливіших елементів навчального процесу;
– вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
– вдосконалення методики проведення позакласних заходів як фактора, що забезпечує високий рівень мислення.
Викладачі циклової комісії  природничо-математичних дисциплін працюють над методичною проблемою «Розвиток творчих здібностей та пізнавальних інтересів студентів, за рахунок поглиблення меж предметних зв`язків з спец. дисциплінами.

Поліпшенню навчання та успішності студентів сприяє творче застосування методів і прийомів роботи зі студентами, які плідно та вміло впроваджують в навчально-виховний процес коледжу висококваліфіковані викладачі циклової комісії  природничо-математичних дисциплін.
    Діяльність викладачів циклової комісії спрямована на підвищення власного науково-теоретичного рівня, на вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання, на здійснення компетентного підходу до підготовки висококваліфікованих фахівців, професіоналів своєї справи, особистостей, що прагнуть самовдосконалення, здатних відповідати сучасним запитам ринку праці.

Викладачі комісії дбають про високий рівень професійної майстерності, впроваджують сучасні технології навчання та виховання студентів. Важливим завданням є виховання інформаційної культури як складової загальної культури студентів, розвиток їх алгоритмічного мислення, ознайомлення з можливостями і застосуванням комп’ютерів та різних технічних засобів навчання, отримання навичок роботи з персональними комп’ютерами, з сучасним програмним забезпеченням, мультимедійними системами, аудіо та відеотехнікою. Це забезпечує сучасний рівень підготовки фахівця, відкриває шлях до розуміння інформаційних процесів, роль яких постійно зростає в суспільстві.

ЦК має кабінети : вищої математики, елементарної математики, лабораторію фізики, і лабораторію хімії.

Кабінет вищої математики обладнаний проектором з мультимедійною дошкою, який дозволяє проводити заняття з демонстрацією дослідницьких задач побудови різних перерізів у стереометричних задачах, застосовувати проектор в різних виховних заходах.

Кожні три роки на базі кабінету вищої математики проводиться науково практична конференція: “Математичні основи інженерної підготовки студентів”

Членами ЦК кожен рік проводиться тиждень комісії, в склад заходів входять: пошукова гра « Розумники і розумниці» для студентів першого курсу,  математичний брейн – ринг «Математика і будівництво» для студентів другого курсу, конференція ” Екологічні проблеми сучасності і здоров’я нації ”

Кожен рік проводяться олімпіади для студентів першого курсу з математики і фізики . Серед студентів першого курсу є призери обласної олімпіади з математики для ВНЗ I-II рівня акредитації

Викладачами Файст Г.А., Петренко С.П., Каральна Н.О. був організован і проведений обласний методичний семінар викладачів хімії, біології та екології викладачів ВНЗ І та ІІ рівня акредитації Миколаївської області з теми « Сучасне виробництво та охорона довкілля» з виїзною екскурсією на ПАТ «ЮГцемент» з метою ознайомлення з технологією сучасного виробництва будівельних матеріалів та особливостями захисту довкілля.

З природничих дисциплін проводяться пізнавальні заходи: “ Містобудівничі минулого-майбутнім будівельникам ”, ” Країна- це її люди ” “Моя країна- Україна”, “ Знай.Люби.Бережи ”. Студенти мають змогу дізнатись про цікавинки, розвивати свої пізнавальні здібності, згартувати студентський колектив. Заходи дозволяють сповнюватися повагою до малої батьківщини – Миколаїва, до країни в якій ми живемо, до її державних символів. Це змістовно, весело, патріотично.