Загальна інформація
Реєстрація

Інженерії програмного забезпечення

Поточна діяльність

Основними досягненнями комісії є:

 • успішне проходження акредитацій спеціальності у 2005, 2010 та 2014 роках;
 • розробка автоматизованої системи «Коледж», яка спрощує контроль і звітність на відділенні «Механізація та інформаційні технології»;
 • систематизація інформаційно-методичного забезпечення дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» та розміщення матеріалів на сайті циклової комісії mbk-pi.com.ua;
 • наукова-педагогічна діяльність викладачів циклової комісії, результати якої були відзначені сертифікатами та грамотами;
 • участь та перемоги студентів на олімпіадах, організованих Міністерством освіти і науки України;
 • співпраця з кафедрами Київського національного університету будівництва і архітектури та Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Історія відкриття спеціальності

   У 2001 році у Миколаївському будівельному коледжі Київського національного університету будівництва і архітектури було   відкрито нову спеціальність 5.080405 «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем» за напрямом підготовки 0804 «Комп’ютерні науки». Серед тих, хто ініціював та безпосередньо брав участь у відкритті даної спеціальності, була викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Чекунова Людмила Федорівна, яка завідувала цикловою комісією «Інформатика, обчислювальна техніка та електротехніка», а з 2005 року очолила відділення «Комп’ютерних наук» та керувала ним 7 років. 

Після другої акредитації у 2010 році підготовка молодших спеціалістів відбувалась за новою спеціальністю 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», а відділення було перейменовано за напрямом підготовки 050103 «Програмна інженерія».

В 2014 році відбулась остання акредитація спеціальності. Відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, спеціальність відноситься до 12 Галузі знань «Інформаційні технології» та називається 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Викладачі спеціальних дисциплін мають практичний досвід роботи на підприємствах та в організаціях за спеціальністю інженер-програміст.

Умови навчання

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший бакалавр. Студенти, що вступили до коледжу на базі 9 або 11 класів, навчаються 3 роки 10 місяців або 2 роки 10 місяців, відповідно. Завершальною кваліфікаційною роботою студента є розробка та захист дипломного проєкту.

 Навчання проводиться за денною формою:

 • за рахунок держбюджету;
 • на контрактній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Випускники спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» можуть продовжити подальше навчання на всіх спеціальностях ІТ або працювати за фахом.

Склад циклової комісії інженерії програмного забезпечення

Викладачі комісії мають  аналітичний склад розуму, вміють швидко виконувати завдання та працювати в команді. Також використовують індивідуальний підхід до студентів, відповідальні, наполегливі та цілеспрямовані.

Круковська Віра Олександрівна – голова циклової комісії інженерії програмного забезпечення, голова методичного об’єднання викладачів інформатики та програмування ЗФПО Миколаївської області, викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 • Автоматизовані системи обробки інформації;
 • Конструювання програмного забезпечення;
 • Основи програмної інженерії;
 • Системи керування базами даних;
 • СК Основи програмування та алгоритмічні мови;
 • Технології (Вступ до спеціальності);
 • Чисельні методи.

Маламан Алла Феліксівна – викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 • Алгоритми та структури даних;
 • Інженерна і комп’ютерна графіка;
 • Інструментальні засоби візуального програмування;
 • Інформатика та основи комп’ютерного моделювання;
 • Комп’ютерне проектування та архітектурний дизайн;
 • Основи систем автоматизованого проектування.

Маламан Руслан Миколайович – викладач інформатики, спеціаліст вищої категорії.

 • Інформатика;
 • Інформатика (ОКТ);
 • Комп’ютерна техніка та інформаційні технології;
 • СК Дискретна математика;
 • Технології (ОПЗ);
 • Електротехнічні розрахунки на ПЕОМ;
 • Основи систем автоматизованого проектування.

Цимбал Наталія Олексіївна – викладач інформатики, спеціаліст вищої категорії.

 • Інформатика;
 • Інформатика (ОКТ);
 • Інформатика (ОПЗ);
 • Інформатика та основи комп’ютерного моделювання;
 • Основи систем автоматизованого проектування;
 • Охорона праці.

Бугаєвич Богдан Олексійович – викладач спецдисциплін.

 •  Організація комп’ютерних мереж;
 • Архітектура комп’ютера;
 • Проєктний практикум;
 • Людино-машинний інтерфейс.

Додаткова інформація та методичні матеріали знаходяться: www.mbk-pi.com.ua