Загальна інформація
Реєстрація

Архітектури та інженерного креслення.

Циклова комісія “Архітектури та інженерного креслення”

Циклова комісія «Архітектури та інженерного креслення»

Робота циклової комісії архітектури та інженерного креслення спрямована на забезпечення якісної підготовки студентів, молодших спеціалістів та бакалаврів в галузі будівництва. Основоположною метою циклової комісії є підготовка фахівців, що затребувані на сучасному ринку праці.

Цикл дисциплін, які викладаються у комісії передбачають вивчення:

– планувального та конструктивного рішення сучасних громадських, промислових та сільськогосподарських промислових будівель;

– основ архітектурно-конструктивного проектування;

– історії архітектури;

– сучасних методів енергозберігаючих технологій.

За термін навчання студенти здобувають вміння та навички самостійного проектування, вибору оптимальних архітектурно-конструктивних та технологічних рішень.

Основними завданнями циклової комісії «Архітектури та інженерного креслення» є:

 – впровадження сучасних інноваційних технологій в навчальний процес;

 – комплексне методичне забезпечення дисциплін.

Напрямки роботи циклової комісії:

 – організація навчальної роботи;

 – аналіз, обговорення та корегування навчальних планів;

 – розробка навчальних програм з дисциплін;

 – систематичний контроль за навчальним процесом: виконання навчального плану і програм дисциплін, проведення обов’язкових контрольних робіт, практичних робіт, курсових проектів, іспитів;

 – удосконалення методик викладання навчальних дисциплін відповідно до сучасних вимог;

 – впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій в освітній процес;

 – обговорення та утвердження навчально-методичних матеріалів, складених викладачами циклової комісії;

 – організація і проведення науково-практичних конференцій;

 – проведення профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх закладах середньої освіти;

 – організація виставок курсових, практичних і дипломних робіт студентів коледжу.

Зміст поставлених завдань реалізується шляхом вивчення навчальних дисциплін:

–         «Вступ до будівельної справи»;

–         «Будівельне матеріалознавство»;

–         «Інженерне креслення»;

–         «Будівельні конструкції»;

–         «Архітектура будівель і споруд»;

–         «Санітарно-технічне обладнання будівель».

Склад циклової комісії архітектури та інженерного креслення:

  1. Литвиненко Ірина Станіславівна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, старший викладач.
  2. Савченко Наталія Миколаївна – методист коледжу, викладач вищої категорії, методист.
  3. Бондаренко Георгій Григорович – директор коледжу, кандидат технічних наук, викладач вищої категорії, методист.
  4. Волчо Руслана Іванівна – завідуюча  денним відділенням «Будівництво та архітектура», викладач 1 категорії.
  5. Пернатій Еллада Наумівна – викладач вищої категорії, старший викладач.
  6. Первушина Світлана Михайлівна – викладач вищої категорії, методист.
  7. Філіна Інна Іванівна – викладач вищої категорії, старший викладач.
  8. Комогорцева Олена Прокопівна – викладач 1 категорії.
  9. Антонюк Катерина Леонідівна – викладач, спеціаліст.

Викладачі циклової комісії прагнуть підготувати міцного фахівця, творчого та різнобічно розвиненого, здатного реалізувати свій творчий потенціал і бути затребуваним на ринку праці.