Загальна інформація
Реєстрація

0501 “Інформатики та обчислювальної техніки”.

Відділення 0501 “Інформатики та обчислювальної техніки”

Завідуючий відділенням

  Мартиновський Іван Михайлович

  тел.: (0512) 37-51-39

Поточна діяльність

Основними досягненнями відділення є:

  • успішне проходження акредитацій спеціальності у 2005 та 2010 роках;
  • створення навчально-методичного комплексу підготовки за фахом «Розробка програмного забезпечення»;
  • розробка автоматизованої системи «Коледж», яка спрощує контроль і звітність на відділенні;
  • систематизація інформаційно-методичного забезпечення дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»;
  • розміщення матеріалів на сайті викладачами циклової комісії напряму 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»;
  • наукова діяльність викладачів циклової комісії, результати якої були відзначені сертифікатами та грамотами;
  • постійна участь та чисельні перемоги студентів на олімпіадах, організованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;
  • співпраця з кафедрами Київського національного університету будівництва і архітектури та Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Історія відкриття спеціальності

2

   У 2001 році у Миколаївському будівельному коледжі Київського національного університету будівництва і архітектури було   відкрито нову спеціальність 5.080405 «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем» за напрямом підготовки 0804 “Комп’ютерні науки”. Серед тих, хто ініціював та безпосередньо приймав участь у відкритті даної спеціальності, була викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Чекунова Людмила Федорівна, яка завідувала цикловою комісією «Інформатика, обчислювальна техніка та електротехніка», а потім, після створення у 2005 році, очолила відділення «Комп’ютерних наук» та керувала ним 7 років. Після другої акредитації у 2010 році, підготовка молодших спеціалістів відбувається за новою спеціальністю 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», а відділення перейменовано за напрямом підготовки 050103 «Програмна інженерія». Викладачі спеціальних дисциплін мають практичний досвід роботи на підприємствах та в організаціях за спеціальністю інженер-програміст. Випускники відділення (більше 7 випусків) продовжують навчання та працюють за фахом.

Умови навчання

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Студенти, що вступили до коледжу на базі 9 або 11 класів, навчаються 3 роки 10 місяців або 2 роки 10 місяців, відповідно. Завершальною кваліфікаційною роботою студента є розробка та захист дипломного проекту. Навчання проводиться за денною формою: – за рахунок держбюджету; – на контрактній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Випускники відділення, за особистим рейтингом, можуть продовжити подальше навчання у зазначених вище університетах на старших курсах.