Загальна інформація
Реєстрація

Кількість місць державного замовлення для пільгових категорій.

Вступна кампанія 2015 року

Відповідно до правил прийому 2015 року МБК КНУБА для пільгового зарахування надається 15% місць державного замовлення по спеціальностям:

5.06010101 “Будівництво та експлуатація будівель та споруд” загальна кількість бюджетних місць 65, пільгових – 10 місць;

5.06010201 “Архітектурне пректування та внутрішній інтер’єр” загальна кількість місць 23, пільгових – 4 місця;

5.05050204 “Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання” загальна кількість місць 20, пільгових – 3 місця;

5.05050213 “Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт” загальна кількість місць 15, пільгових – 3 місця;

5.05010301 “Розробка програмного забезпечення” загальна кількість місць 25, пільгових – 4 місця;