Загальна інформація
Реєстрація

Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт.

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»,  спеціалізація «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»

Галузь знань 13 «Механічна інженерія»

Широкий вихід України до Чорного та Азовського морів, наявність таких потужних водних магістралей як Дніпро і Південний Буг та розташування вітчизняних річних портів на водному шляху Дунаю значно посилює транспортно-транзитне значення південного регіону країни та АР Крим. Вигідне місце розташування нашої області, як одну з найбільших потужних морських регіонів країни, що має морське сполучення з країнами Середземномор’я, Близького Сходу та Азії, сприяє інтеграції нашого регіону у світовий економічний простір.

Актуальність і перспективи підготовки відповідних кадрів у цьому напрямку економіки держави визначається потребами промисловості, сільського господарства, різноманітних сфер бізнесу, в обороті сировини і товарів, проведення експортно-імпортних операцій та забезпечення якісного й своєчасного проходження транзитних потоків, що вимагають створення єдиної підтримуючої і координуючої комплексної системи транспортно-логістичної структури.

В Миколаївській області в цей час розташовано 4 потужних порти (комплекси). Усі вони обладнані новітніми потужними транспортно-перевантажувальними засобами та вантажними терміналами. Окрім того, такі підприємства як ТОВ СП «НІБУЛОН» і ТОВ МГЗ «РУСАЛ» мають власні перевантажувальні комплекси зернових та спеціальних вантажів.

З метою забезпечення потреб підприємств, що пов’язані з транспортно-перевантажувальними та вантажопідіймальними роботами, Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури, який з 1944 року готує молодших спеціалістів-механіків з експлуатації та ремонту підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання, починає підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» кваліфікації «електромеханік» в галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»,  спеціалізація «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт».

Наші випускники за власним бажанням зможуть продовжити за скороченим терміном навчання підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст» або «магістр» відповідних спеціальностей в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Згідно з Освітньо-кваліфікаційною характеристикою 133 «Галузеве машинобудування»,  спеціалізації «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт» випускники можуть працювати в наступних галузях економіки (за ДК 009-2005):

–      діяльність транспорту та зв’язку;

–      транспортне обладнання вантажів; складське господарство

–      транспортне оброблення вантажів

–      функціонування інфраструктури наземного транспорту

–      функціонування інфраструктури залізничного транспорту

–       організація перевезення вантажів

Випускники здатні виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2005:

3113    технічні фахівці-електрики

3115    технічні фахівці-механіки

і можуть займати первинні посади :

– електрик  дільниці

– електромеханік

– електромеханік  груповий  перевантажувальних  машин

– електромеханік  дільниці

– електромеханік  з  підіймальних  установок

– механік  груповий  перевантажувальних  машин  (навантажувальних-розвантажувальних  механізмів)

– механік  вантажного  району  (дільниці)

– механік  з  кранового  хазяйства

– механік  з  підіймальних  установок

– механік  перевантажувальних  машин

– черговий  перевантажувальних  машин

Для підвищення фахового рівня студентів укладені договори про співпрацю та на проходження практики студентами між коледжем та багатьма потужними підприємствами міста, такими як ДП «Миколаївський морський порт», Миколаївський річний порт ДП АСК «Укррічпорт», ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія», ТОВ «Стивідорна компанія «Нікмет-термінал», ТОВ «Європейська транспортна стивідорна компанія», ДП Спеціалізований морський порт «Октябрьск»,  ТОВ «Горохівський будівельний комбінат», ТОВ «Сандора» та ін.