Загальна інформація
Реєстрація

Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт.

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (освітньо-професійна програма «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»). Галузь знань 13 «Механічна інженерія»

Освітньо-професійний ступінь, який отримують випускники – фаховий молодший бакалавр (ФМБ), кваліфікація – «Електромеханік».

Нормативний строк навчання складає:

 • на базі 9-ти класів – 3 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців.

Основний фокус цієї освітньо-професійної програми (ОПП) направлено на здатність до проєктно-конструкторської, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської діяльності для роботи на об’єктах транспортно-перевантажувальних комплексів усіх форм власності виконуючи експлуатацію, ремонт, обслуговування, автоматизацію та модернізацію перевантажувальних машин.

Вихід України до Чорного та Азовського морів, наявність таких потужних водних магістралей як Дніпро і Південний Буг та розташування вітчизняних річних портів на водному шляху Дунаю значно посилює транспортно-транзитне значення південного регіону країни. Вигідне місце розташування нашої області, як одну з найбільших потужних морських регіонів країни, що має морське сполучення з країнами Середземномор’я, Близького Сходу та Азії, сприяє інтеграції нашого регіону у світовий економічний простір.

Актуальність і перспективи підготовки відповідних кадрів у цьому напрямку економіки держави визначається потребами промисловості, сільського господарства, різноманітних сфер бізнесу, в обороті сировини і товарів, проведення експортно-імпортних операцій та забезпечення якісного й своєчасного проходження транзитних потоків, що вимагають створення єдиної підтримуючої і координуючої комплексної системи транспортно-логістичної структури.

В Миколаївській області в цей час розташовано 4 потужних порти (комплекси). Усі вони обладнані новітніми потужними транспортно-перевантажувальними засобами та вантажними терміналами. Окрім того, такі підприємства як ТОВ СП «НІБУЛОН» і ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» мають власні перевантажувальні комплекси зернових та спеціальних вантажів.

Випускники можуть працювати в наступних галузях економіки:

 • діяльність транспорту та зв’язку;
 • транспортне обладнання вантажів;
 • складське господарство;
 • транспортне оброблення вантажів;
 • функціонування інфраструктури наземного транспорту;
 • функціонування інфраструктури залізничного транспорту;
 • організація перевезення вантажів.

Відповідно до здобутого ступеня фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр за обраною ОПП здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003: 2010 Національний класифікатор України, а саме:

 • 3113 Електромеханік;
 • 3113 Електромеханік підіймальних установок;
 • 3113 Електромеханік дільниці;
 • 3115 Механік вантажного району (дільниці);
 •  3115 Механік цеху;
 •  3115 Механік виробництва;
 •  3115 Механік кранового господарства;
 •  3115 Механік з підіймальних установок;
 •  3115 Механік з ремонту транспорту;
 •  3115 Механік з ремонту устаткування;
 •  3115 Механік-налагоджувальник;
 • 3115 Механік.

Для підвищення фахового рівня студентів укладені договори про співпрацю та на проходження практики студентами між коледжем та багатьма потужними підприємствами міста, такими як ДП «Миколаївський морський порт», Миколаївський річний порт ДП АСК «Укррічпорт», ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія», ТОВ «Стивідорна компанія «Нікмет-термінал», ТОВ «Європейська транспортна стивідорна компанія», ДП Спеціалізований морський порт «Октябрьск»,  ТОВ БК «ГЛИНОЗЕМПРОМСТРОЙ», КП «Дорога», ТОВ   «Українська  елеваторна  компанія», ТОВ «ПортРентСервіс» та ін. Додатково студенти під час проходження виробничої практики мають змогу отримати робітничу професію та 2, 3 або 4 розряд слюсара професіями: «Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин», «Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів», «Слюсар з ремонту та обслуговування портальних кранів», «Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин».

Також наші випускники за власним бажанням зможуть продовжити підготовку за скороченим терміном навчання за освітньо-професійними ступенями «бакалавр» і «спеціаліст» або «магістр» відповідних спеціальностей в Київському національному університеті будівництва і архітектури та інших закладах освіти України.