Загальна інформація
Реєстрація

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання.

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»,  спеціалізація «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання».

Галузь знань 13 «Механічна інженерія»

Як відомо, жодне будівництво не обходиться без допоміжних машин і механізмів. І поряд із будівельником, як тільки з’явились перші машини, був механік. Він створив сучасну будівельну техніку та значно спростив працю будівельника.

За цією спеціальністю здійснюється підготовка спеціалістів для таких сфер діяльності:

– виробнича та технічна експлуатація будівельних машин та автотранспортних засобів в промисловому, цивільному, дорожньому та сільськогосподарському будівництві;

– організація технічного обслуговування автомобілів на СТО та в гаражному хазяйстві;

– промисловість виробництва будівельних матеріалів та конструкцій;

– дробильно-сортувальні комплекси.

Кваліфікація випускників – 3115 «механік».

Нормативний строк навчання на базі 9-ти класів складає 3 роки 10 місяців.

Згідно з Освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»,  спеціалізації «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» випускники можуть працювати в наступних галузях економіки (за ДК 009-2005):

–         переробна промисловість

–      ремонт і монтаж машин і устаткування

–      ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування

–      ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

–      ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

–      ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування

–      установлення та монтаж машин і устаткування

–      транспортне оброблення вантажів

–      функціонування інфраструктури наземного транспорту

–      функціонування інфраструктури залізничного транспорту

–      організація перевезення вантажів

Випускники здатні виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2005:

3115  Технічні фахівці-механіки

3118  Креслярі

3119  Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

і може займати первинні посади

3115 – Технік з механізації трудомістких процесів

3115 – Технік-технолог (механіка)

3115 – Технік з експлуатації та ремонту устаткування

3118 – Технік-конструктор

3119 – Технік з налагоджування та випробувань

3119 – Технік з підготовки виробництва

3119 – Технік з підготовки технічної документації

Випускники зможуть працювати в будівельній галузі з обслуговування та будівельної техніки та обладнання; на СТО з обслуговування легкових та вантажних автомобілів; на підприємствах гірничорудного комплексу; будівельних комбінатах; заводах залізобетонних виробів та інших, тобто там, де є будь-які машини або механізми

Між коледжем та багатьма потужними підприємствами міста, такими як ТОВ «Горохівський будівельний комбінат», ТОВ «Сандора», ОАО «Оріон-Авто», стивідорні компанії «Ніка-Терра» та «Нікмет-Термінал» та багатьма іншими підприємствами з обслуговування та ремонту будівельної та дорожньої техніки були укладені договори про співпрацю та на проходження практики студентів де додатково мають змогу отримати робітничу професію та 2, 3 або 4 розряд слюсаря з обслуговування та ремонту будівельної техніки.

Також наші випускники за власним бажанням зможуть продовжити за скороченим терміном навчання підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст» або «магістр» відповідних спеціальностей в Київському національному університеті будівництва і архітектури.