Загальна інформація
Реєстрація

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання.

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»). Галузь знань 13 «Механічна інженерія»

Освітньо-професійний ступінь, який отримують випускники – фаховий молодший бакалавр (ФМБ), кваліфікація – 3115 «Технік з ремонту та експлуатації устаткування».

Нормативний строк навчання складає:

 • на базі 9-ти класів – 3 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців.

Основний фокус цієї освітньо-професійної програми (ОПП) направлено на здатність випускника до проєктно-конструкторської, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської діяльності для роботи на промислових об’єктах усіх форм власності виконуючи експлуатацію та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання.

Південний регіон України має значний промисловий потенціал, зводяться нові споруди, будуються дорожні покриття. В ньому зосереджені машинобудівні комплекси, металургійні та металообробні підприємства, портові перевантажувальні комплекси. Ефективна робота цих об’єктів тісно пов’язана із застосуванням різноманітної техніки, яку в свою чергу необхідно підтримувати у справному стані, здійснювати її монтаж та відновлення. Ці виробничі завдання виконують механіки.

За цією освітньо-професійною програмою здійснюється підготовка ФМБ для таких сфер діяльності:

– виробнича та технічна експлуатація будівельних машин та автотранспортних засобів в промисловому, цивільному, дорожньому та сільськогосподарському будівництві;

– організація технічного обслуговування автомобілів на СТО та в гаражному господарстві;

– промисловість виробництва будівельних матеріалів та конструкцій;

– дробильно-сортувальні комплекси.

Випускники можуть працювати в наступних галузях економіки:

 • переробна промисловість;
 • ремонт і монтаж машин і устаткування;
 • ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування;
 • ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
 • ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
 • ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
 • установлення та монтаж машин і устаткування;
 • транспортне оброблення вантажів;
 • функціонування інфраструктури наземного транспорту;
 • функціонування інфраструктури залізничного транспорту;
 • організація перевезення вантажів.

Відповідно до здобутого ступеня фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр за обраною ОПП здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003: 2010 Національний класифікатор України, а саме:

 • 3115 Механік вантажного району (дільниці);
 • 3115 Механік цеху;
 • 3115 Механік виробництва;
 • 3115 Механік кранового господарства;
 • 3115 Механік з підіймальних установок;
 • 3115 Механік з ремонту транспорту;
 • 3115 Механік з ремонту устаткування;
 • 3115 Механік-налагоджувальник;
 • 3115 Механік;
 • 3115 Механік груповий;
 • 3119 Технік;
 • 3119 Технік з налагоджування та випробувань;
 • 3119 Технік з підготовки виробництва;
 • 3119 Технік з підготовки технічної документації.

Випускники зможуть працювати в будівельній галузі з обслуговування та будівельної техніки та обладнання; на СТО з обслуговування легкових та вантажних автомобілів; на підприємствах гірничорудного комплексу; будівельних комбінатах; заводах залізобетонних виробів та інших, тобто там, де є будь-які машини або механізми. 

Між коледжем та багатьма потужними підприємствами міста, такими як ТОВ БК «ГЛИНОЗЕМПРОМСТРОЙ», КП «Дорога», ТОВ   «Українська  елеваторна  компанія», ТОВ «ПортРентСервіс» та багатьма іншими підприємствами з обслуговування та ремонту будівельної та дорожньої техніки були укладені договори про співпрацю та на проходження практики студентів, де додатково мають змогу отримати робітничу професію та 2, 3 або 4 розряд слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.

Також наші випускники за власним бажанням зможуть продовжити підготовку за скороченим терміном навчання за освітньо-професійними ступенями «бакалавр» і «спеціаліст» або «магістр» відповідних спеціальностей в Київському національному університеті будівництва і архітектури та інших закладах освіти України.